Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

  PC 121 - Schoonmaak

  Arbeidsduur en verloven

  Wekelijkse arbeidsduur

  De maximale arbeidsduur per week is 37 uur.

  Werk je meer uren, dan heb je recht op een toeslag van 50% op deze overuren (100% op zondag of feestdag). Werk je meer dan 9 uur per dag, dan heb je eveneens recht op een toeslag voor deze extra uren.

  De minimumgrens ligt op 3 uur per dag of 18 uur per week (niet van toepassing op categorie 1A en 1B en studenten).

  Voor de categorieën 1A en 1B is het verboden om de werknemers minder dan één uur te laten presteren per werf. Het kan echter wel gaan om direct opeenvolgende werven (niet meer dan 10 minuten stappen tussen de werven). In dit laatste geval moeten de verschillende opeenvolgende werven minstens een uur gepresteerde arbeid omvatten.

  Buitenwettelijke feestdag

  Naast de 10 wettelijke feestdagen, heb je recht op één buitenwettelijke feestdag die in principe wordt opgenomen op het feest van de gemeenschap:

  • 11 juli voor de Vlaamse gemeenschap;
  • 27 september voor de Franse gemeenschap;
  • 15 november voor de Duitstalige gemeenschap.

  Als het personeel van de klant nog andere buitenwettelijke feesdagen heeft, dan moet je die dagen niet werken en betaalt je werkgever het loon voor die dagen.

  Anciënniteitsverlof

  Als je lang genoeg werkt in de sector van de schoonmaak, heb je recht op anciënniteitsverlofdagen. Per periode van vijf jaar met minstens 1000 aangegeven dagen heb je recht op één dag anciënniteitsverlof, beperkt tot maximum 7 dagen anciënniteitsverlof. Het sociaal fonds bezorgt je elk jaar een attest met het aantal anciënniteitsdagen.

  Bijkomend verlof

  Je hebt recht op 1 dag bijkomend verlof per periode van vier maanden aanwezigheid in de onderneming. Deze verlofdagen zijn niet betaald, het loon voor deze dagen zit in het uurloon.