Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

334.00 - Openbare loterijen

Sociaal overleg bij de Nationale Loterij

We zijn er voor het personeel, om hun belangen zo goed mogelijk te verdedigen. Bepaalde beslissingen die door HR zijn uitgevoerd, zijn mee bepaald door de vakbonden, zoals bijvoorbeeld het vastleggen van het spilloon van € 4886 bij het bepalen van het percentage collectieve bonus waarop men recht heeft. Iemand met een bruto salaris onder dit spilloon heeft 90% collectieve bonus, wat fiscaal het voordeligst is.  

We hebben inspraak in het beleid via drie organen. 

De Ondernemingsraad (OR)

De ondernemingsraad (OR) is een wettelijk orgaan, bestaande uit gekozen werknemers, ten behoeve van overleg en samenwerking met de leiding van het bedrijf. Er zetelen evenveel werkgevers- als werknemersafgevaardigden in. De OR moet worden betrokken bij het sociaal, economisch en financieel beleid van de onderneming. Deze algemene bevoegdheid omvat vele terreinen:

 • het personeelsbeleid
 • de arbeidsorganisatie
 • de financiële toestand en de economische situatie van de onderneming
 • de arbeidsvoorwaarden
 • het opvolgen van veranderingen en de toepassing ervan mits respect voor iedereen 

Onze OR komt iedere maand samen, behalve in juli en augustus (tenzij anders afgesproken). De notulen van de vergaderingen zijn beschikbaar op de PV–server en Connect.

Onze verkozene in de OR is Krista Schippers (krista.schippers@nationale-loterij.be) met als plaatsvervanger Cedric Desimpelaere (cedric.desimpelaere@nationale-loterij.be).

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)

Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) is een groep van verkozenen die de belangen van het personeel op vlak van veiligheid en welzijn op het werk behartigen. Dit comité bestaat ook uit evenveel werkgevers- als werknemersvertegenwoordigers. 

Het speelt een essentiële rol op het vlak van:

 • welzijn (veiligheid, gezondheid, ergonomie, stress …)
 • het beleid om arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen (afstemmen op risico’s binnen onderneming) 
 • de kwaliteit van het milieu, zowel binnen als buiten de onderneming
 • een aantal economische zaken (toestand van werkgelegenheid, wijzigingen in de onderneming,...) 

Het CPBW wordt in zijn werk bijgestaan door de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.  Het komt iedere maand samen en de notulen zijn eveneens beschikbaar op de PV-server en Connect.

Onze mensen in het CPBW zijn:

 • Krista Schippers (krista.schippers@nationale-loterij.be)
 • Veerle Geurs (veerle.geurs@nationale-loterij.be)

Plaatsvervangers:

 • Erik Thollebeek (erik.thollebeek@nationale-loterij.be)
 • Wouter De Brouwer (wouter.debrouwer@nationale-loterij.be)

Syndicale delegatie (SD)

Deze vakbondsafvaardiging vormt de motor van de vakbondsactie in de onderneming en is een belangrijke speler in het sociaal overleg.

De SD is bevoegd om:

 • met de werkgever onderhandelingen te voeren met het oog op het sluiten van cao’s.
 • te waken over de toepassing in de onderneming van de sociale wetgeving, de cao’s, het arbeidsreglement en de arbeidscontracten.
 • individuele en collectieve problemen te regelen.
 • vakbondsacties te organiseren.

De SD heeft ook het recht op informatie en overleg over personeelsbeleid, beroepsopleiding, arbeidsvoorwaarden en werkomgeving, economische informatie etc. Onze SD komt alleen maar samen op vraag van de vakbonden of van de werkgever.

Onze vertegenwoordiger in de SD is Cedric Desimpelaere (cedric.desimpelaere@nationale-loterij.be) met als plaatsvervanger Wouter De Brouwer (wouter.debrouwer@nationale-loterij.be).