Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Disclaimer

Met deze website willen we:

  • je het ACV beter leren kennen: onze structuren, standpunten, services en diensten
  • je basisinformatie verstrekken over aspecten van de sociale wetgeving en arbeidsrecht
  • je online diensten aanbieden via onze e-services.
Aansprakelijkheid

We besteden steeds veel zorg aan de opmaak van de informatie die je op deze site vindt. Niettemin gaat het steeds om algemene informatie, die niet noodzakelijk toepassing vindt in alle bijzondere gevallen. Bovendien evolueert het sociaal recht zeer snel. We kunnen daarom niet garanderen dat onze site aangepast is zodra wijzigingen in voege treden.

De informatie op deze website  is dus te nemen als eerste advies. Ze  heeft maar zin in relatie met de individuele dienstverlening die je krijgt in onze dienstencentra, onze diensten arbeidsrecht, onze beroepscentrales, … Daarom nemen we geen juridische verantwoordelijkheid op voor mogelijke fouten of misverstanden die uit het gebruik van deze informatie zouden ontstaan. Daarentegen houden we graag rekening met de kritieken of suggesties die je ons wil overmaken.

Het spreekt overigens voor zich dat deze beperking van aansprakelijkheid niet van toepassing is op de eigenlijke werking van onze diensten, hetzij onze administratieve diensten die instaan voor de uitbetaling van sociale uitkeringen, hetzij onze diensten rechtsbijstand.

Onze website kan links bevatten naar andere sites, waarover we geen controle hebben. Uiteraard kunnen we niet garanderen dat deze sites beschikbaar zijn, of dat de inhoud ervan juist en volledig is. We kunnen hierin geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

De algemene informatie die voor iedereen toegankelijk is kan je gratis raadplegen. Dit geldt eveneens voor de informatie waartoe je toegang hebt indien je lid bent van het ACV. Je kan ze gratis raadplegen, downloaden, kopiëren en afdrukken voor je persoonlijk gebruik. Je kan ze eveneens bij collega’s, vrienden of familieleden verspreiden, ervan gebruik maken in jouw syndicaal werk, in publicaties, vormingen of andere activiteiten zonder winstoogmerk, op voorwaarde dat je de bron citeert. Je kan deze informatie echter niet commercialiseren, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van het ACV.

Toepasbaarheid

Deze site, en het ACV in het algemeen, vallen onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij geschil zijn uitsluitend de Belgische rechtsmachten bevoegd.

Aanvullende inlichtingen

Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

E-mail disclaimer