Als je e-mailberichten en eventuele bijlagen van het ACV ontvangt, weet dat deze vertrouwelijk zijn en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wie zo’n e-mail ontvangt zonder de geadresseerde te zijn, wordt ervan op de hoogte gesteld dat hij/zij de inhoud ervan niet mag gebruiken zonder toestemming van de afzender.

Als je zo’n e-mailbericht per vergissing hebt ontvangen, verzoeken wij je de afzender onmiddellijk te verwittigen en het oorspronkelijke bericht definitief van alle computers en mobiele apparaten te verwijderen en ook alle digitale en papieren kopieën te vernietigen. Het ACV is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de ontvangst of het gebruik van dit digitale bericht.

De inhoud van het bericht wordt verspreid onder voorbehoud. Het ACV is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van verkeerde of misleidende verklaringen.

Het ACV hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens en leeft de AVG (GDPR) na. Meer informatie daarover vind je op onze pagina privacybescherming


Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.