Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

402.09 - Vlaamse overheid

homepage-socialeverkiezingen-900278

 

Word militant bij ACV Vlaamse Overheid

ACV Openbare Diensten is binnen de Vlaamse overheid de referentievakbond. Zowel in onderhandelingen en overleg, als voor dienstverlening en bijstand.

Om het personeel zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen, zijn wij op zoek naar vakbondsafgevaardigden binnen de Vlaamse overheid. Ben je geïnteresseerd maar weet je niet wat dat precies inhoudt? Op deze pagina vind je alvast wat informatie. 

Wat is een militant of vakbondsafgevaardigde?

Als militant van ACV Openbare Diensten hoor je bij het ACV-netwerk. Je bent het gezicht en het aanspreekpunt op de werkvloer. Samen met de andere militanten en de secretaris bespreek je problemen op de werkvloer en communiceer je daarover met je leden. 

Je werkt nauw samen met andere militanten. Tijdens vergaderingen gaan we op zoek naar thema’s die over heel je organisatie actueel zijn en proberen we constructieve oplossingen te formuleren. Je krijgt inzicht in wat er leeft binnen jouw entiteit, agentschap of departement en je krijgt de mogelijkheid om bij te dragen aan oplossingen.

Als militant sta je in rechtstreeks contact met je secretaris. Die volgt meerdere entiteiten, agentschappen en departementen op binnen de Vlaamse overheid en geeft jou de nodig ondersteuning zodat je je werk als militant ten volle kan uitvoeren. Dat geeft je ook een inzicht in de structuur van de Vlaamse overheid.

Militant zijn bij ACV Openbare Diensten geeft je de kans om bij te dragen aan de verbetering van de werkomstandigheden binnen jouw dienst, entiteit, agentschap of departement, en ook de volledige Vlaamse overheid! 

Hoe verloopt het overleg binnen de Vlaamse overheid?

De dialoog tussen werknemer en werkgever wordt gevoerd op verschillende niveaus. Op het niveau van de entiteit, het departement of het agentschap gebeurt dat in het het entiteitsoverlegcomité (EOC). Dat is hét overleg tussen de directie, HR en de vakorganisaties als vertegenwoordigers van het personeel. Vaak neemt de militantenvoorzitter de taak op zich om het woord te voeren tijdens het overleg met de ondersteuning van een secretaris van ACV Openbare Diensten. 

Allerlei zaken worden op het EOC besproken zoals veiligheidsrondgangen, veranderingen in het arbeidsreglement, personeelsplannen, arbeidsmiddelen … Er wordt gestreefd naar afspraken die iedereen kan aanvaarden. Dat is een van de redenen waarom een sterke vakbond en dus een breed gedragen vertegenwoordiging belangrijk is. Het doet het gewicht van de personeelsvertegenwoordiging in het overleg stijgen. Als verantwoorde vakbond heeft ACV Openbare Diensten al meerdere keren het verschil kunnen maken. Uw lidmaatschap is en blijft belangrijk!

Een EOC gaat gemiddeld vier keer per jaar door. Voor elk EOC komen militanten samen om de punten die op tafel liggen, te bespreken en voor te bereiden. Dat is het zogenaamde groepscomité. Zowel de werkgevers als de vakorganisaties plaatsen punten op de agenda. Daarom wordt er gestreefd naar voldoende militanten die de verschillende delen van de organisatie bestrijken. Er is vaak nog plaats voor enthousiaste militanten die mee willen bouwen aan een goede vertegenwoordiging van het personeel binnen de entiteit. 

Individuele vragen

Als gezicht en aanspreekpunt van het ACV is het logisch dat leden met vragen naar jou komen. Om die te kunnen beantwoorden, word je in de eerste plaats ondersteund door je medemilitanten en je secretaris. Daarnaast heeft het Vlaams team van ACV Openbare Diensten een jurist en een klachtenbehandelaar die ook helpen met het beantwoorden van die vragen. Je staat er dus zeker niet alleen voor!

Militanten binnen de Vlaamse overheid

De voorzitters van alle groepscomités van de verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid komen maandelijks samen op het subsectorcomité. Daar bespreken ze de gemeenschappelijke problematieken en bereiden ze de gezamenlijke voorstellen voor. Het is ook het forum waar het overleg met de minister van ambtenarenzaken wordt voorbereid. Daar vertegenwoordigen de secretarissen de personeelsleden op het hoogste niveau. 

Militant zijn: iets voor jou?

Militanten zijn van onschatbare waarde voor ACV Openbare Diensten. Onze afgevaardigden zijn echte duizendpoten. Je bent zowel het gezicht van het ACV als de spreekbuis van je collega’s. Je krijgt een bredere kijk op je organisatie en kan je inleven in de situaties van je collega’s.

Militanten engageren zich iedere dag vrijwillig om de syndicale werking mee uit te bouwen en krijgen daarvoor natuurlijk de nodige waardering, zowel van collega’s als van leidinggevenden. Ze krijgen de kans om zich te verdiepen in het syndicale werk en hun blik op de organisatie te verruimen. 

Natuurlijk moet je dat niet allemaal in je eentje klaarspelen. ACV Openbare Diensten ondersteunt haar afgevaardigden op verschillende manieren:

  • Je werkt nauw samen met de andere militanten 
  • Je staat in rechtstreeks contact met je secretaris
  • Je kan ondersteuning krijgen van onze jurist en klachtenbehandelaar
  • Je kan opleidingen volgen om je syndicaal werk te verfijnen en uit te diepen 
Geïnteresseerd?

We zijn op zoek naar nieuwe afgevaardigden. Contacteer ons om je kandidaat te stellen.