brochure-vlaams-zorgkrediet

Het Vlaams zorgkrediet

In 2016 kwam het Vlaams zorgkrediet in de plaats van de loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector (de diensten van de Vlaamse overheid, het onderwijs en de lokale en regionale besturen). Als je als personeelslid van de Vlaamse openbare sector je loopbaan wilt onderbreken, dan doe je dat voortaan door zorgkrediet op te nemen. 

VerlofstelselsVlaamseOverheid

Verlofstelsels bij de Vlaamse Overheid

Hier vind je alle informatie over de verlofstelsels bij de Vlaamse overheid. De stelsels gelden voor de diensten van de Vlaamse overheid die onder het Vlaams personeelsstatuut (VPS) vallen.

Personalization