Het nieuwe statuut van de brandweer

Sinds de invoering in 2014, is er veel geschaafd aan het statuut voor brandweerpersoneel. Deze brochure bevat de belangrijkste wijzigingen.

Personalization