Over de sector

©Shutterstock

Personeelsgroepen binnen de openbare zorgsector

Zorginstellingen

 • De ziekenhuizen
 • De psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT)
 • Initiatieven voor beschut wonen
 • De rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen en de dagverzorgingscentra
 • De revalidatiecentra (met inbegrip van abortuscentra)
 • De diensten van thuisverpleging
 • De geïntegreerde diensten voor thuisverzorging
 • De diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België
 • De medisch-pediatrische centra
 • De wijkgezondheidscentra

Personeel

 • Verplegend personeel (inclusief sociaal verpleegkundigen)
 • Verzorgend personeel
 • Ambulanciers van de spoeddiensten van de instellingen
 • Laboratoriumtechnologen
 • Technologen van medische beeldvorming
 • Technici van medisch materiaal (inz. sterilisatiediensten)
 • Medewerkers patiëntenvervoer
 • Opvoeders geïntegreerd in de zorgteams
 • Logistieke assistenten
 • Maatschappelijk assistenten en psychologische assistenten tewerkgesteld in de zorgunits of geïntegreerd in het therapeutisch programma
 • Assistenten in ziekenhuisverzorging
 • Personen bedoeld met artikel 54bis en 54ter van het koninklijk besluit nr. 78
 • Kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten
 • Psychologen, orthopedagogen en pedagogen tewerkgesteld in de zorgunits of geïntegreerd in het therapeutisch programma.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.