Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

402.02 - Openbare zorgsector

Over de sector

©Shutterstock

Personeelsgroepen binnen de openbare zorgsector

Zorginstellingen

 • De ziekenhuizen
 • De psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT)
 • Initiatieven voor beschut wonen
 • De rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen en de dagverzorgingscentra
 • De revalidatiecentra (met inbegrip van abortuscentra)
 • De diensten van thuisverpleging
 • De geïntegreerde diensten voor thuisverzorging
 • De diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België
 • De medisch-pediatrische centra
 • De wijkgezondheidscentra

Personeel

 • Verplegend personeel (inclusief sociaal verpleegkundigen)
 • Verzorgend personeel
 • Ambulanciers van de spoeddiensten van de instellingen
 • Laboratoriumtechnologen
 • Technologen van medische beeldvorming
 • Technici van medisch materiaal (inz. sterilisatiediensten)
 • Medewerkers patiëntenvervoer
 • Opvoeders geïntegreerd in de zorgteams
 • Logistieke assistenten
 • Maatschappelijk assistenten en psychologische assistenten tewerkgesteld in de zorgunits of geïntegreerd in het therapeutisch programma
 • Assistenten in ziekenhuisverzorging
 • Personen bedoeld met artikel 54bis en 54ter van het koninklijk besluit nr. 78
 • Kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten
 • Psychologen, orthopedagogen en pedagogen tewerkgesteld in de zorgunits of geïntegreerd in het therapeutisch programma.