Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

130.01 - Drukkerijen en grafische kunstbedrijven

Als arbeider van de drukkerijen en grafische kunstbedrijven heb je misschien recht op een koopkrachtpremie.

Wil je weten of je recht hebt op een koopkrachtpremie? Gebruik nu onze handige tool en ontdek of je recht hebt op een koopkrachtpremie! Klik op de balk hieronder en vul daarna het ondernemingsnummer van jouw onderneming in.

Check hier of je recht hebt op een koopkrachtpremie

Wat zijn de voorwaarden in de drukkerijen en grafische kunstbedrijven  om recht te hebben op een koopkrachtpremie?

Indien jouw onderneming het voorbije jaar (2022) hoge of uitzonderlijk hoge winsten gemaakt heeft, zal er in de maand december 2023 aan de arbeiders, die aan de toekenningsvoorwaarden voldoen, een koopkrachtpremie toegekend worden.

Hoge winsten:

 • Formule: bedrijfswinst (code 9901)/aantal voltijds equivalenten (code 1003)   ≥ € 8.500 per voltijds equivalent (code 1003)  
  Bedrag: € 125

Uitzonderlijk hoge winsten:

 • Formule: bedrijfswinst (code 9901)/aantal voltijds equivalenten (code 1003)  ≥ € 20.000 per voltijds equivalent (code 1003)  
  Bedrag: € 225

De toekenningsvoorwaarden zijn:

 • In dienst op 1/12/2023.
 • Referteperiode: 1/12/2022 t.e.m. 30/11/2023.
 • Geen recht indien men minder dan 1 maand anciënniteit heeft binnen de referteperiode.
 • Indien men in dienst kwam na 1/12/2022 wordt de koopkrachtpremie toegekend op basis van de maanden tewerkstelling tijdens de referteperiode.
 • Deeltijdse werknemers: koopkrachtpremie op basis van het arbeidsregime tijdens de referteperiode.
 • De gelijkgestelde dagen zijn dezelfde als voor de eindejaarspremie:
  • Jaarlijkse vakantiedagen;
  • 10 wettelijke en 2 bijkomende feestdagen (of hun vervangingsdagen);
  • Eerste 12 maand arbeidsongeschiktheid als gevolg van een arbeidsongeval of beroepsziekte die aanleiding geeft tot vergoeding;
  • Max. 50 werkdagen ziekte, ongeval of bevallingrust; bij een ziekte die loopt over meer dan een jaar, zijn enkel de eerste 50 dagen gelijkgesteld;
  • Max. 10 dagen klein verlet;
  • Dagen van betaald educatief verlof/Vlaams Opleidingsverlof;
  • Max. 50 dagen tijdelijke werkloosheid om economische redenen. In geval van gedeeltelijke werkloosheid of terugroeping, worden alle dagen tijdelijke werkloosheid om economische redenen gelijkgesteld, zonder beperking;
  • Periode gedekt door verbrekingsvergoeding/opzegtermijn in het geval dat de werkgever de arbeidsovereenkomst verbreekt of opzegt. 
 • Op ondernemingsniveau kan er beslist worden om een hogere koopkrachtpremie toe te kennen.

Hoe vind ik het ondernemingsnummer van de onderneming waar ik werk?

Als je het ondernemingsnummer van de onderneming waar je werkt niet kent, dan kan je kijken op je loonfiche of dit opzoeken in de databank van jaarrekeningen van de Nationale Bank van België (link). Klik dan in de menu bovenaan op “Via een woord in de naam” en geef de naam van jouw onderneming in en de postcode van de hoofdzetel.

Boven de naam van jouw onderneming (zie groene kader in het voorbeeld hieronder), verschijnt dan het ondernemingsnummer.

Afspraken in deze sector

Laatste nieuws

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.