Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

PC 207 - Chemie

Nuttige websites

Demografiefonds

De sociale partners van de sector chemie, kunststoffen en life sciences hebben een Demografiefonds opgericht voor de werknemers en ondernemingen van de sector.

De doelstellingen van dit Fonds is het financieren van projecten om in het kader van de demografische uitdagingen en de gevolgen van het verlengen van de loopbanen de werkbaarheid in de sector te behouden en verbeteren.

Dankzij dit Fonds krijgt elke onderneming de kans om in samenwerking met de werknemersvertegenwoordiging nieuwe maatregelen te treffen voor werkbaar werk en een financiële ondersteuning te krijgen tot maximum 0,3 % van de brutoloonmassa van de onderneming en dit gedurende maximum 4 jaar.

Surf naar www.demografiefonds.be.

Co-Valent

Co-Valent is de website van fondsen voor Vorming in de Scheikundige Nijverheid voor arbeiders en bedienden.

Securex

De website van Securex biedt ook informatie over de evolutie van de index.

Onder het luik Sociaal/ sleutelbedragen tref je de meest actuele informatie aan.

ACTA

ACTA is een opleidingscentrum voor de procesindustrie in het algemeen en voor de chemische sector in het bijzonder.

De belangrijkste expertisedomeinen zijn:

  • elektro- meet- en regeltechniek;
  • industriële automatisering;
  • mechanische technieken;
  • procestechnieken;
  • veiligheid;
  • transportsystemen.

Voor leerlingen, studenten, leerkrachten en docenten vormt ACTA een essentiële brugfunctie tussen onderwijs en het bedrijfsleven. ACTA beoogt vooral de optimale aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Om dit doel te bereiken stimuleert ACTA de samenwerking tussen onderwijs en industrie, scholen van de verschillende netten, toeleveringsbedrijven van automatiseringsapparatuur en productiebedrijven in de regio en diverse instellingen betrokken bij opleidingen.

Internationale websites

Vakbondswerk stopt niet aan de grens. ACVBIE is lid van verschillende Europese en internationale industriële vakbondsfederaties om de belangen van haar leden in de globale wereldeconomie beter te verdedigen.

IndustryAll Europe

Industriall Europees Vakverbond vertegenwoordigt 7,1 miljoen werknemers in de industrie, de mijnbouw en energiesector op Europees niveau.

IndustryAll World

Industriall Global Union vertegenwoordigt 50 miljoen arbeiders in 140 landen in de sectoren mijnbouw, energie en industrie.

Zij strijden op wereldvlak voor betere arbeidsomstandigheden en vakbondsrechten. Industriall vecht voor een ander model van globalisering en een nieuwe economische en sociale model waarin mensen centraal staan op basis van democratie en sociale rechtvaardigheid.