brochure-vlaams-zorgkrediet

Het Vlaams zorgkrediet

In 2016 kwam het Vlaams zorgkrediet in de plaats van de loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector (de diensten van de Vlaamse overheid, het onderwijs en de lokale en regionale besturen). Als je als personeelslid van de Vlaamse openbare sector je loopbaan wilt onderbreken, dan doe je dat voortaan door zorgkrediet op te nemen. 

salarisschalen-lokale-besturen

Salarisschalen van de gemeenten, OCMW's en provincies in Vlaanderen

In de schalen vind je de geïndexeerde maandelijkse brutolonen terug. Zo kan je nagaan hoeveel je op een bepaalde datum, met een bepaalde anciënniteit en met een bepaalde salarisschaal zal verdienen. 

Je vindt in deze brochure ook een toelichting over het verloningssysteem en over toelagen en sociale voordelen. 

Deze salarisschalen zijn ingegaan op 1 juli 2017.

Stress-en-burnout-torhout

Stressbeleid en burn-out

Tijdens de startdag van het gewest Brugge-Oostende op 16 oktober 2018 gaf Peter Neirynck van Diverscity een boeiende uiteenzetting over stress en burn-out. Hij gaf ook enkele praktische tips om concreet aan de slag te gaan met dit thema bij de verschillende diensten en besturen. 

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.