Inspraak

©Shutterstock

Hoe werkt inspraak bij jou op school? Door inspraak van het onderwijspersoneel in beleid bereiken scholen de beste leeromgeving.

Het COV is de grootste vakorganisatie voor het basisonderwijs in Vlaanderen. Door de inspraak van het onderwijspersoneel in de besluitvorming bereiken scholen de beste leeromgeving. We ‘maken samen school’ in een open klimaat met wederzijds respect en vertrouwen. Het COV zet sterk in op het overleg over alle aspecten van werken in het basisonderwijs.

Je staat er niet alleen voor

Heb je een vraag bij hoe de inspraak verloopt op jouw school, nood aan ondersteuning of een babbel? Contacteer de inspraakbegeleider voor jouw regio. Je vindt hen terug op de pagina Dienstbetoon van het COV.

Verkiezingen

Om de vier jaar vinden er verkiezingen voor vakbondsafgevaardigden plaats. In oktober 2019 kon je een vakbondsafgevaardigde kiezen op jouw school voor de periode 2020-2023. De COV-vakbondsafgevaardigde(n) word(t)(en) verkozen door een meerderheid van de COV-leden. Hij/zij krijgt zo een mandaat om namens zijn of haar collega’s met de werkgever in overleg te gaan over individuele en collectieve arbeidsaangelegenheden. Staat er nadien nog een personeelslid op die de collega's wil vertegenwoordigen als vakbondsafgevaardigde? Contacteer de inspraakbegeleider.

Als er niet voldoende vakbondsafgevaardigden zijn om een lokaal onderhandelingscomité op te richten, worden er personeelsvertegenwoordigers (COV-leden) verkozen.

 

Onderhandelen op verschillende echelons

Voor het Gesubsidieerd Vrij Onderwijs en het Officieel Onderwijs is de wetgeving over onderhandelingen in het onderwijs apart geschreven in een Vlaams decreet en federale wet.

Het COV onderhandelt voor het onderwijspersoneel in verschillende overlegorganen:

  • Lokaal in de overlegcomités: ABC (Afzonderlijk Bijzonder Comité), CPBW (Comité Preventie en Bescherming op het Werk), LOC (Lokaal Onderhandelingscomité), OCSG ( Overlegcomité van de Scholengemeenschap), OR (Ondernemingsraad).
  • Bij de onderwijskoepels: Katholiek Onderwijs Vlaanderen, OVSG (Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten), POV (Provinciaal Onderwijs Vlaanderen), OKO (Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers).
  • Bij de Vlaamse en federale overheid: over onderwijsregelgeving, cao’s, pensioenen, …
  • In vakbondsstructuren op Vlaams, federaal, Europees en mondiaal niveau.


Contacteer de COV-dienstverlening!

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.