Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Geboorteverlof

Wat is het?

Als de moeder na de bevalling meer dan 7 dagen gehospitaliseerd wordt terwijl het kindje naar huis gaat of als de moeder na de bevalling overlijdt, kan aan de vader van het kind of de partner van de biologische moeder de rest van het bevallingsverlof worden toegekend. We spreken dan over geboorteverlof.

Het geboorteverlof mag je niet verwarren met de 20 dagen omstandigheidsverlof waarop de vader van het kind of de partner van de biologische moeder recht heeft.

Opgelet! In andere sectoren noemt men ons omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling geboorteverlof en ons geboorteverlof omgezet moederschapsverlof. 

Duur

Het geboorteverlof kan ten vroegste starten op de achtste dag, te rekenen vanaf de dag van de geboorte van het kind. Het eindigt als de moeder het ziekenhuis verlaat of uiterlijk op het einde van de periode van het bevallingsverlof. Komt de moeder te overlijden, dan mag de vader of de partner het nog resterende bevallingsverlof in de vorm van geboorteverlof opnemen.

Dit is een dienstonderbreking die geldt voor al je opdrachten.

Betaling

Vastbenoemde personeelsleden krijgen tijdens de volledige periode van het geboorteverlof hun salaris van het Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Ben je tijdelijk personeelslid? Dan vraag je de uitkering aan bij je ziekenfonds.

Formaliteiten

Wanneer je het geboorteverlof wilt opnemen, verzoek je hierom schriftelijk bij het schoolbestuur en de directeur.

More Info

Meer info voor leden over geboorteverlof (inloggen)

Meer info voor militanten over geboorteverlof (inloggen).