Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Recht of gunst

Je wil minder gaan werken of je loopbaan een andere wending geven. Moet je dan langs lopen bij het schoolbestuur om toestemming te vragen? Is je beoogde verlofstelsel een recht of een gunst? Het kan allebei en er is nog een derde mogelijkheid:

Een absoluut recht: je schoolbestuur kan je verlof niet weigeren.

Geconditioneerd recht, wat zoveel wil zeggen als een 'recht onder voorwaarden': je schoolbestuur kan je verlof niet weigeren als er een kandidaat-vervanger is die het vereiste bekwaamheidsbewijs bezit en voldoet aan de eisen van het opvoedingsproject.

Gunst: je schoolbestuur beslist of je verlof wordt toegestaan.

Absoluut recht

Alle vormen van specifieke loopbaanonderbreking  (LBO) zijn een absoluut recht. Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof, medische bijstand, mantelzorg of palliatieve zorgen meld je aan je schoolbestuur samen met de omvang, de aanvangsdatum en de duur. Alleen ouderschapsverlof voor 1/10 en de nieuwe flexibele vormen van ouderschapsverlof en medische bijstand zijn geen recht maar een gunst van je schoolbestuur.

De ingangsdatum van het ouderschapsverlof kan je vrij bepalen.

Loopbaanonderbreking voor medische bijstand, voor mantelzorg of palliatieve zorgen begint op de eerste dag van de week volgend op de mededeling aan het schoolbestuur. Dat kan ook vroeger als je een onderling akkoord hebt.

Ook voor het zorgkrediet geldt een absoluut recht. In je mededeling aan je schoolbestuur vermeld je je motief, de omvang, de begindatum en de duur. Zorgkrediet voor medische bijstand of palliatieve zorgen start op de eerste dag van de week volgend op de mededeling aan het schoolbestuur.  Dat kan ook vroeger als je schoolbestuur akkoord gaat.

Je mededeling voor zorgkrediet om te zorgen voor een kind tot 12 jaar, voor een kind  met een beperking of voor opleiding bezorg je minstens een maand voor jouw gewenste begindatum aan je schoolbestuur. Met akkoord van je schoolbestuur kan ook voor deze motieven het zorgkrediet eerder ingaan.

In twee gevallen is verlof voor verminderde prestaties een absoluut recht voor personeelsleden in wervingsambt, niet voor directeuren.

Geconditioneerd recht

Voor verlof voor verminderde prestaties (VVP) geldt een geconditioneerd recht voor vastbenoemde personeelsleden. Dit geconditioneerd recht kan een tijdelijk personeelslid ook inroepen als hij 720 dagen dienst in het onderwijs heeft waarvan er minimum 360 dagen gepresteerd zijn bij het schoolbestuur of de scholengemeenschap. Voor directeuren is VVP een  geconditioneerd recht. Het volledige VVP start steeds op 1 september. Het VVP (ook VVP55+) voor de helft of voor 1/5 kan starten op 1 september, 1 januari of 1 april. VVP kan ook ingaan na zorgkrediet of na specifieke LBO op voorwaarde dat hetzelfde volume wordt aangehouden.

Gunst

Je hebt toestemming van je schoolbestuur nodig als je:

  • ouderschapsverlof met 1/10 wil opnemen
  • volledig ouderschapsverlof wil opsplitsen in periodes van een week of meerdere weken
  • halftijds ouderschapsverlof wil opsplitsen in periodes van een maand of een veelvoud.
  • volledige LBO voor medische bijstand wil opnemen in een periode van 1, 2 of 3 weken.


VVP is een gunst in het geval je noch het absoluut recht, noch het geconditioneerd recht kan inroepen. Ook als het schoolbestuur een afwijking toestaat op begin- en einddatum, op volume is VVP een gunst.

Afwezigheid voor verminderde prestaties  (AVP) is een gunst voor alle personeelsleden, vastbenoemd of tijdelijk. AVP kan voor al je prestaties of voor een gedeelte ervan. Begin- en einddatum worden overeengekomen met het schoolbestuur.

Je kan een verlof voor tijdelijk andere opdracht  (TAO) krijgen als je voor een tijdje een andere opdracht in het onderwijs uitoefent. Het kan enkel met instemming van alle betrokken partijen: jijzelf, je eigen schoolbestuur (voor de toekenning van het verlof), het schoolbestuur  waar je tijdelijk aangesteld wordt (voor de toekenning van de TAO-opdracht).

Als je tijdelijk aan de slag gaat bij je eigen schoolbestuur in een andere opdracht wordt het verlof ambtshalve toegekend, samen met de toekenning van de TAO-opdracht.