Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Borstvoedingspauzes

Wat is het?

Als je borstvoeding geeft, mag je het werk onderbreken om borstvoeding te geven of melk af te kolven. Dat recht heb je tot maximum 9 maanden vanaf de dag van de geboorte.

Aanvraag

Je brengt het schoolbestuur twee maanden op voorhand op de hoogte via een aangetekend schrijven of een brief waarvan je het duplicaat voor ontvangst laat ondertekenen door een gemachtigde van het schoolbestuur.

Samen met deze brief bezorg je een medisch getuigschrift of een attest van Kind & Gezin. Na elke verlopen maand bezorg je een nieuw medisch getuigschrift of attest voor een volgende maand met borstvoedingspauze.

Salaris

De pauze wordt bezoldigd en gelijkgesteld met dienstactiviteit. Je salaris blijft dus ongewijzigd.

Pauzes

Aantal pauzes

Het aantal pauzes is afhankelijk van het aantal uren die je presteert op de betrokken dag. Een werkdag van minstens 4 (klok)uren, geeft je recht op een pauze van een half uur. Ben je minstens 7.30 (klok)uren aan de slag, dan heb je recht op 2 pauzes van een half uur. De twee pauzes mogen ook in één keer worden opgenomen, in één uur.

Wanneer

Je maakt zelf de nodige afspraken met je directeur over het tijdstip van de pauze. Je kan op elk moment van de dag de pauze plaatsen, afhankelijk van je ritme van borstvoeding geven. Als er geen afspraken zijn, vallen de pauzes onmiddellijk vóór of na de voorziene rusttijden in het arbeidsreglement.

Waar

De school moet zorgen voor een goed verwarmde en verluchte ruimte. Dat kan ook een andere plaats zijn dan op school.

Er wordt een gemakkelijke stoel of rustbed voorzien en een koelkast ter beschikking gesteld om de afgekolfde melk in te bewaren.

More Info

Meer info voor leden over borstvoedingspauzes (inloggen).

Meer info voor militanten over borstvoedingspauzes (inloggen).

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.