Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Uitstapregeling TBSVP

Het is niet mogelijk de uitstapdatum TBSVP te bepalen zonder eerst de P-datum (de vroegst mogelijke pensioendatum) als ambtenaar te kennen. Het vaststellen van de P-datum is een individueel gegeven. Of je al dan niet in aanmerking komt voor  een TBSVP is afhankelijk van je loopbaanduur, je geboortedatum en het ambt waarin je vast benoemd bent. Ben je uitsluitend vast benoemd in het ambt van kleuteronderwijzer(es) (ASV), dan heb je recht om 2 jaar voor je pensioendatum uit te stappen met TBSVP.

Voorwaarden

Je kan een TBSVP opnemen als je voldoet aan volgende voorwaarden:

  • Je bent vastbenoemd.
  • Je hebt ten minste 20 dienstjaren die in aanmerking komen voor de opening van het recht op een rustpensioen. De kalenderjaren waarvoor pensioenrechten zijn opgebouwd in andere pensioenstelsels (diensten als werknemer en/of zelfstandige) mag je in rekening brengen. Diplomabonificatie kan in aanmerking worden genomen.
  • Je oefent je ambt uit als hoofdambt.

Aanvang en einde

TBSVP kan aanvangen op 1 september, 1 januari of 1 april en stopt zodra de vroegst mogelijke pensioendatum is bereikt. Je betrekking wordt vacant gesteld.

Opgelet! Je moet later nog zelf je rustpensioen aanvragen.

Wachtgeld

Tijdens de periode van TBSVP ontvang je een wachtgeld. Het wachtgeld blijft ongewijzigd gedurende de hele periode. Het wachtgeld wordt bepaald door je opgebouwde loopbaan; je salarisschaal; je geldelijke anci├źnniteit en het aantal uren vaste benoeming.. Ook niet-verworven salarisschalen worden opgenomen in het wachtgeld.

 

Enkele omzendbrieven

More Info

Meer info voor militanten over TBSVP (inloggen).