Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

In of uit dienst

Als je een aanstelling krijgt in het basisonderwijs moeten er heel wat administratieve zaken worden afgehandeld.  Dit zowel tegenover het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) als tegenover jou als personeelslid van de school.  Het is enkel op basis van bepaalde documenten dat je salaris kunt ontvangen, je dienstanciënniteit kunt opvolgen en dat je werkloosheidsuitkeringen kunt ontvangen.

Stel je dossier samen

Om voor de aanstelling die je krijgt salaris te kunnen ontvangen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.  Die voorwaarden bewijs je uit de documenten die de school van jou moet verzamelen en overmaken aan AgODi.

Een handige tip! Maak enkele mapjes klaar met daarin telkens de volgende documenten :

  • Een kopie van je bekwaamheidsbewijzen;
  • Een uittreksel uit het strafregister model 2 (< 1 jaar), te verkrijgen op het gemeentehuis van je woonplaats;
  • Een lijst met je persoonlijke coördinaten : naam, voornaam, rijksregisternummer, woonplaats/verblijfplaats, telefoon-/gsm-nummer, mailadres, burgerlijke staat, personen ten laste, je rekeningnummer en je stamboeknummer (dit kan pas na je eerste aanstelling).

Deze map geef je bij iedere aanstelling in een nieuwe school aan de personeelsdienst. Zo draag je zelf bij in een vlotte administratieve afhandeling van je dossier.

Onderteken je opdracht

De opdracht verbonden aan de aanstelling staat eenduidig omschreven in ofwel:

  • het aanwervingscontract in het gesubsidieerd vrij onderwijs
  • besluit van het schepencollege of de gemeenteraad(provincieraad) in het gemeentelijk of provinciaal basisonderwijs.

Hiervan moet je een exemplaar krijgen en ondertekenen.

Om jouw salaris te kunnen ontvangen, moet de school ook diezelfde gegevens sturen naar AgODi. Vooraf moet jij kennis hebben van die zending (RL-1 of Record Lay-out 1) door ze te ondertekenen en een exemplaar ervan te krijgen. Men spreekt van ook wel van een ‘opdrachtmelding’.

Nog te krijgen bij aanstelling

Samen met het aanwervingscontract of besluit moet je ook nog het arbeidsreglement ontvangen.  Hierin staan je rechten en plichten als  personeelslid en de praktische uitvoering ervan duidelijk omschreven. 

Indien het een aanstelling van 104 dagen of meer is, moet je na een functioneringsgesprek een geïndividualiseerde functiebeschrijving krijgen.  Hiervan moet je ook een afschrift krijgen.

Ook moet je de nodige documenten ontvangen voor het geval je ziek wordt of een arbeidsongeval zou krijgen. Dit zijn: 

Geen volledige aanstelling

Indien je geen volledige aanstelling kan krijgen, geeft de werkgever dit elektronisch door. Scenario 3 is de elektronische aangifte van de aanvang van deeltijdse arbeid. Het vervangt het papieren formulier C 131 A - (Onderwijs)-werkgever.  Als COV-lid ga je hiermee naar het dichtstbijzijnde ACV- dienstencentrum.  

Indien blijkt dat je nog een bijkomende werkloosheidsuitkering kan krijgen, moet de werkgever dit ook elektronisch doorgeven. Scenario 6 is de maandelijkse elektronische aangifte van deeltijdse arbeid voor de berekening van de inkomensgarantie-uitkering. Het vervangt het formulier C 131 B –onderwijs. Je neemt vervolgens contact op met jouw ACV-dienstencentrum.

Einde aanstelling

Als er een einde komt aan jouw aanstelling of als de aanstelling wordt gewijzigd, is het zeer belangrijk dat je van de werkgever een aantal documenten ontvangt.  Je moeten volgende documenten krijgen :

  • Een dienstattest met daarop : het ambt, de opdrachtbreuk en het aantal dagen van aanstelling;
  • Een Rl-4 indien je tijdens je tewerkstelling afwezig bent geweest wegens ziekte.
  • Een formulier C4-onderwijs.  Dit formulier breng je als COV-lid binnen in het ACV dienstencentrum

Hou al deze documenten zeer goed bij !

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.