Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

In of uit dienst

Als je een aanstelling krijgt in het basisonderwijs moeten er heel wat administratieve zaken worden afgehandeld.  Dit zowel tegenover het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) als tegenover jou als personeelslid van de school.  Het is enkel op basis van bepaalde documenten dat je salaris kunt ontvangen en je je dienstanciënniteit kunt opvolgen en dat je werkloosheidsuitkeringen kunt ontvangen.

Stel je dossier samen

Om voor de aanstelling die je krijgt salaris te kunnen ontvangen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Die voorwaarden bewijs je met de documenten die de school van jou moet verzamelen en overmaken aan AgODi.

Een handige tip! Maak enkele mapjes klaar met daarin telkens de volgende documenten :

  • Een kopie van je bekwaamheidsbewijzen;
  • Een uittreksel uit het strafregister (<1 maand), model 596.2 (het vroegere model 2), te verkrijgen op het gemeentehuis van je woonplaats;
  • Een lijst met je persoonlijke coördinaten : naam, voornaam, rijksregisternummer, woonplaats/verblijfplaats, telefoon-/gsm-nummer, mailadres, burgerlijke staat, personen ten laste, je rekeningnummer en je stamboeknummer (dit kan pas na je eerste aanstelling).

Deze map geef je bij iedere aanstelling in een nieuwe school aan de personeelsdienst. Zo draag je zelf bij tot een vlotte administratieve afhandeling van je dossier.

Onderteken je opdracht

De opdracht verbonden aan de aanstelling staat eenduidig omschreven in ofwel:

  • de arbeidsovereenkomst in het gesubsidieerd vrij onderwijs
  • aanstellingsbesluit van het schepencollege of de gemeenteraad(provincieraad) in het gemeentelijk of provinciaal basisonderwijs.
De arbeidsovereenkomst wordt opgemaakt in tweevoud en zowel jij als het schoolbestuur ondertekenen ze. Nadien ontvang je zelf een exemplaar. Het aanstellingsbesluit is geen klassieke arbeidsovereenkomst die je zelf moet ondertekenen, maar het heeft wel dezelfde juridische waarde. Je hebt recht op een afschrift.

 

Om jouw salaris te kunnen ontvangen, moet de school ook diezelfde gegevens sturen naar AgODi. Vooraf moet jij kennis hebben van die zending (RL-1 of Record Lay-out 1) door ze te ondertekenen en een exemplaar ervan te krijgen. Men spreekt van ook wel van een ‘opdrachtmelding’.

Nog te krijgen bij aanstelling

Samen met de arbeidsovereenkomst of het aanstellingsbesluit moet je ook nog het arbeidsreglement ontvangen. Hierin staan je rechten en plichten als  personeelslid en de praktische uitvoering ervan duidelijk omschreven. 

Bij de aanstelling, per school en per ambt, moet je ook zo snel mogelijk een functiebeschrijving krijgen.

Ook moet je de nodige documenten ontvangen:

  • voor ziekte het ‘Medisch attest Certimed’
  • voor een arbeidsongeval het ‘Medisch attest Medex’

Geen volledige aanstelling

Als je slechts een onvolledige aanstelling krijgt, maak je een afspraak met jouw ACV- dienstencentrum. Onze collega's zullen onderzoeken of je 'behoud van rechten' kan aanvragen. Als dat mogelijk is, dan kan je nadien, bij eventuele werkloosheid, een uitkering op basis van een voltijdse aanstelling ontvangen. Het ACV zal ook nagaan of je recht hebt op een 'inkomensgarantie-uitkering' (IGU), dit wil zeggen een uitkering als aanvulling op het loon van je deeltijdse tewerkstelling.

Einde aanstelling

Als er een einde komt aan jouw aanstelling, is het zeer belangrijk dat je van de werkgever een aantal documenten ontvangt. Je moet de volgende documenten krijgen:

  • Een dienstattest met daarop het ambt, de opdrachtbreuk en het aantal dagen van aanstelling;
  • Een formulier C4-onderwijs.  Dit formulier breng je als COV-lid binnen in het ACV dienstencentrum
Hou al deze documenten zeer goed bij !