Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Prestatieregeling

Wat is het?

In de prestatieregeling bepaalt de overheid de modaliteiten van tewerkstelling van het onderwijspersoneel. Bedoeling is om die eenvoudig en zoveel mogelijk uniform te houden voor alle personeelscategorieën, om zo het schoolleven zodanig te kunnen organiseren dat kinderen en ouders krijgen waar ze recht op hebben. Tevens wordt misbruik en overbevraging van het personeel voorkomen. Voor een goed begrip moet je het verschil tussen de begrippen opdracht, schoolopdracht  en hoofdopdracht eerst goed in de vingers hebben.  Met  opdracht  worden alle taken bedoeld die je uitvoert, ook de taken die je thuis afwerkt zoals de voorbereidingen en verbeteringen, de verslagen, de administratieve taken eigen aan je functie, …

De  schoolopdracht  is het grootste deel van je opdracht. Het zijn de taken die je in schoolverband uitvoert,  namelijk de hoofdopdracht en andere bijkomende taken. De schoolopdracht is begrensd tot een maximum van 26 klokuren per week. Ze situeert zich binnen de periode van normale aanwezigheid van de leerlingen.

De  hoofdopdracht  bestaat in principe uitsluitend uit een lesopdracht, behalve voor personeelsleden belast met bijzondere pedagogische taken en/of beleidsondersteuning.

 In schema over de prestatieregeling (enkel voor leden, inloggen) lees je alles over de prestatieregeling en de opdracht van het personeel in het basisonderwijs. 

Wat hoort tot je opdracht?

In je opdracht zitten de oudercontacten, de personeelsvergaderingen en opdrachten bepaald na overleg of onderhandelingen in het bevoegd lokaal comité. Deze opdrachten vallen niet noodzakelijk binnen de periode van normale aanwezigheid van de leerlingen.

Personeelsvergaderingen en oudercontacten zijn verplicht, zowel voor het voltijds als het deeltijds personeel. Uiteraard kan de directeur je toelating geven om afwezig te blijven op een personeelsvergadering. Deze toelating gebeurt best schriftelijk.

Pedagogische activiteiten tijdens weekends of op feestdagen, zoals opendeurdagen en schoolfeesten, met leerlingenactiviteiten kunnen maximum twee keer per jaar worden verplicht. Het schoolbestuur houdt daarbij rekening met de persoonlijke, sociale en familiale situatie van de personeelsleden. Deelname aan niet-pedagogische activiteiten tijdens weekends of op feestdagen is nooit verplicht en gebeurt op vrijwillige basis. (Algemeen reglement Katholiek onderwijs).

Negatieve lijst

Middagtoezicht, busbegeleiding en voor- en naschoolse opvang behoren niet tot jouw opdracht. Dit vind je terug in de negatieve lijst. Middagtoezicht situeert zich buiten de periode van normale aanwezigheid van de leerlingen. De pauze van het personeelslid tijdens de middag loopt minimaal vanaf een kwartier na de laatste les in de voormiddag tot een kwartier vóór de eerste les in de namiddag. ‘s Morgens kan je ten vroegste worden verwacht vanaf een kwartier vóór het eerste lesuur en ’s avonds kan men je maar verplichten te blijven tot een kwartier na het laatste lesuur.

Zie ook het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de opdracht van het personeel in het basisonderwijs

Zie ook de Omzendbrief Bao/97/8 van 17/06/1997