Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid
Contacteer de COV-dienstverlening!

Rustpensioen

Het rustpensioen voor het vastbenoemd onderwijspersoneel

Wanneer kan je als vastbenoemd onderwijspersoneelslid op rustpensioen en aan welk bedrag?

Je moet rekening houden met verschillende bepalingen om dit te laten vast stellen:

 • de datum van het pensioen
 • het bedrag van het pensioen
De wettelijke pensioenleeftijd
 • De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar indien het pensioen ingaat vóór 1 februari 2025.
 • De wettelijke pensioenleeftijd is 66 jaar indien het pensioen ingaat tussen 1 februari 2025 en 31 januari 2030.
 • De wettelijke pensioenleeftijd is 67 jaar indien het pensioen ingaat vanaf 1 februari 2030.

Werken na de wettelijke leeftijd is mogelijk indien het schoolbestuur hiermee akkoord is. De goedkeuring gebeurt telkens per schooljaar. Gaat het schoolbestuur niet akkoord, volgt verplicht het pensioen.

Het vervroegd pensioen vóór de wettelijke pensioenleeftijd van 65/66/67 jaar

Personeelsleden die een lange loopbaan én een bepaalde leeftijd hebben, kunnen vóór de wettelijke pensioenleeftijd met vervroegd pensioen gaan. Het vervroegd pensioen kan ingaan vanaf de leeftijd van 63 jaar indien het vastbenoemd personeelslid 42 loopbaanjaren kan bewijzen.

Voor wie een lange loopbaan heeft, kan het vervroegd pensioen ten vroegste ingaan op de leeftijd van 60 jaar met 44 dienstjaren.

Op de leeftijd van 61 jaar of 62 jaar of ouder zijn dan 43 loopbaanjaren vereist om met vervroegd pensioen te kunnen gaan.

Het onderwijspersoneel geniet een voordeliger pensioenbreuk (tantième 1/55) dan de klassieke 1/60 in het openbaar ambt. Dit werkt ook door bij de vaststelling van de dienstjaren die nodig zijn om op vervroegd pensioen te kunnen gaan. Op de effectieve prestaties worden verhogingscoëfficiënten (1,05) toegepast waardoor deze diensten een grotere waarde krijgen en sneller wordt voldaan aan de opgelegde loopbaanvoorwaarde.

Gemengde loopbaan

  Een aantal personeelsleden hebben een gemengde loopbaan, bijvoorbeeld onderwijs en/of privé en/of zelfstandige. De jaren gewerkt in de privésector of/en als zelfstandige komen ook in aanmerking om de loopbaanjaren aan te tonen. Ook de periode van militaire dienst telt mee om de loopbaanjaren te bewijzen.

  Het pensioenbedrag

  Formule pensioenberekening indien geboren vóór 01-01-1962

  • Gemiddelde wedde laatste 5 jaar x aantal dienstjaren/55 = pensioenbedrag (legerdienst telt mee a rato van 1/60)

  Formule pensioenberekening indien geboren vanaf 01-01-1962

  • Gemiddelde wedde laatste 10 jaar x aantal dienstjaren/55 = pensioenbedrag (legerdienst telt mee a rato van 1/60)
  Het pensioenbedrag kan maximum 75% zijn van de gemiddelde wedde over de laatste 5 of 10 jaar.

  Het aantal dienstjaren is de som van de werkelijke prestaties en sommige periodes van verloven en afwezigheden én de duur van het behalen van het diploma die nodig is om de taak uit te oefenen (diplomabonificatie). Voor pensioenen die ingaan vanaf 01-01-2019 is nog slecht een deel van de diplomabonificatie gratis aanneembaar. Het overige deel van de diplomabonificatie is pas aanneembaar mits een bijbetaling voor het pensioen. Militaire diensten tellen mee aan tantième 1/60.

  Bij een gemengde loopbaan met zowel diensten in het onderwijs en diensten als werknemer/bediende in de privésector wordt voor beiden een afzonderlijk pensioen toegekend. Beide pensioenen worden beheerd door de Federale Pensioendienst. Indien er zowel diensten zijn in het onderwijs en diensten als zelfstandige wordt het pensioen voor de diensten als zelfstandige toegekend door de Rijksdienst voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.

  Het pensioen vanuit privédiensten en vanuit diensten als zelfstandige wordt op een andere manier berekend en is minder gunstig dan een pensioen vanuit diensten in het onderwijs.

  Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.