Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Buitendienstongeval

Een buitendienstongeval. Doe snel aangifte!

Je hebt in het weekend een verkeersongeval waardoor je enkele dagen arbeidsongeschikt bent. De tegenpartij is in fout. Of je bent in een vakantieperiode het slachtoffer van verkeersagressie waardoor je een tijd niet kan gaan werken. Dit soort ongevallen kan je aangeven als buitendienstongeval.

Wat is een buitendienstongeval?

Een buitendienstongeval is een ongeval dat buiten dienstverband gebeurt, bijvoorbeeld na de werkuren, in het weekend, of tijdens de vakantie, en dat niet kan beschouwd worden als een arbeidsongeval of een ongeval op weg naar of van het werk. Als bijkomende voorwaarden moet het ongeval arbeidsongeschiktheid tot gevolg hebben en veroorzaakt zijn door een derde.

Aangifte

Een ongeval buiten dienstverband waarvoor mogelijk een derde aansprakelijk zal worden gesteld, geef je best zo vlug mogelijk aan als buitendienstongeval bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi). Het is niet nodig om te wachten op de definitieve vaststelling van de aansprakelijkheid. Het aangifteformulier vind je in de bijlage bij de omzendbrief ‘Buitendienstongevallen’.

Het formulier bestaat uit twee delen. Het eerste deel, de eigenlijke aangifte, vul je als slachtoffer van het ongeval zelf in, alleen de laatste rubriek moet worden aangevuld door je werkgever. Het tweede deel, het geneeskundig getuigschrift, laat je door je behandelende dokter invullen. 

 Belangrijke rubrieken in het aangifteformulier zijn de subrogatieverklaring en de verbintenisverklaring. Met de verklaring tot ‘subrogatie’ of ‘indeplaatsstelling’ laat je de Vlaamse Gemeenschap als schuldeiser in jouw rechten treden tegen de aansprakelijke derde voor het bedrag dat jou tijdens de periode van afwezigheid werd uitgekeerd. Op die manier geef je de Vlaamse overheid toestemming de som terug te vorderen van de persoon die het ongeval heeft veroorzaakt. Met de verbintenisverklaring verbind je je ertoe alle nieuwe documenten die betrekking hebben op het ongeval binnen de 48 uur aan AgODi te bezorgen. Maar ook dat je geen voorstel van de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij zal aannemen zonder vooraf toestemming te vragen aan AgODi.

Formaliteiten ziekteverlof

De aangifte van het ongeval als buitendienstongeval ontslaat je niet van de verplichting de gewone formaliteiten bij ziekteverlof te vervullen. Je moet vanzelfsprekend onmiddellijk je directeur op de hoogte brengen. Bij een arbeidsongeschiktheid van meer dan één dag, moet je een afwezigheidsattest, zijnde een klassiek doktersbriefje, bezorgen aan de directeur en een medisch attest opsturen naar het controleorgaan Certimed. Het medisch attest vind je in bijlage 1 van de omzendbrief ‘Controle op de afwezigheid wegens ziekte’.

Ziektedagen

Je arbeidsongeschiktheid als gevolg van het buitendienstongeval wordt in eerste instantie gewoon aangerekend als ziekteverlof. Pas als de aansprakelijke derde of zijn/haar verzekeringsmaatschappij je afwezigheidsdagen heeft terugbetaald  - of in enkele daarmee gelijkgestelde gevallen - wordt jouw saldo bezoldigd ziekteverlof terug aangevuld. Deze regeling geldt zowel voor vastbenoemde als tijdelijke personeelsleden.

Hoeveel ziektedagen worden omgezet in ‘dagen buitendienstongeval’ hangt af van het percentage aansprakelijkheid van de derde. Is de tegenpartij volledig aansprakelijk, dan worden alle dagen ziekteverlof geschrapt als ziektedagen. Is de tegenpartij bijvoorbeeld enkel voor ¾ aansprakelijk, dan worden slechts ¾ van de ziektedagen omgezet in ‘dagen buitendienstongeval’ en blijft de resterende periode ziekteverlof.