Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Loopbaanonderbreking in onderwijs voor mantelzorg

Als personeelslid in het onderwijs heb je het recht om loopbaanonderbreking te nemen om mantelzorg te verlenen. Wat daarbij komt kijken, lees je hier.

Als personeelslid in het onderwijs heb je het recht om jouw loopbaan te onderbreken om mantelzorg te verlenen aan iemand met wie je een vertrouwensrelatie of nauwe band hebt. Om dit verlofstelsel te mogen nemen, moet je bovendien erkend zijn als mantelzorger. De erkenning verloopt via je ziekenfonds en zij kunnen je er ook meer informatie over geven. 

Je kan de loopbaanonderbreking voor het verlenen van mantelzorg voltijds, halftijds of voor een vijfde opnemen.

Per zorgbehoevende persoon heb je recht op drie maanden voltijdse of zes maanden deeltijdse loopbaanonderbreking voor mantelzorg. Over je hele loopbaan kan je dat verlofstelsel maximaal zes maanden voltijds of twaalf maanden deeltijds opnemen. 

Als je de loopbaanonderbreking voor mantelzorg voltijds opneemt, doe je dat in periodes van een maand of een veelvoud ervan. Bij een deeltijdse onderbreking gebeurt de opname in periodes van twee maanden of een veelvoud ervan. 

De loopbaanonderbreking voor het verlenen van mantelzorg start op de maandag die volgt op de week waarin je je inrichtende macht hebt ingelicht. Met hun toestemming kan het verlofstelsel ook vroeger starten.

Loopbaanonderbreking voor het verlenen van mantelzorg vraag je aan via het formulier C61, dat je vindt op de website van de RVA. Zowel jij als je werkgever moet een deel van het formulier invullen. Je moet ook het attest toevoegen dat aantoont dat je erkend bent als mantelzorger. Om je onderbrekingsuitkering aan te vragen, stuur je het formulier per aangetekende brief op naar de RVA.

Meer informatie

Ben je COC-lid en wil je meer weten over loopbaanonderbreking voor mantelzorg in het onderwijs? Bestel dan gratis de COC-brochure over loopbaanonderbreking. Je vindt er ook informatie over de andere types thematische loopbaanonderbreking in het onderwijs, namelijk voor medische bijstand of verzorging, voor palliatieve zorgen en voor ouderschapsverlof.

Zit je met vragen of weet je niet wat te doen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met je vakbondsafgevaardigde of provinciale secretariaat.

Nog geen COC-lid? Schrijf je nu in!

De regeling die we hier beschrijven geldt voor tijdelijke en vastbenoemde personeelsleden van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, van het volwassenenonderwijs, van de centra voor basiseducatie, van het deeltijds kunstonderwijs, van de centra voor leerlingenbegeleiding, van de hogescholen, van de pedagogische begeleidingsdiensten en van de onderwijsinspectie. 

Als de regels niet voor jou gelden of als je twijfelt, neem dan contact op met je vakbondsafgevaardigde of provinciale secretariaat.