Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Ouderschapsverlof in onderwijs

Als personeelslid in onderwijs heb je het recht om ouderschapsverlof op te nemen om te zorgen voor je kind. Wat daarbij komt kijken, lees je hier.

Als personeelslid in het onderwijs heb je het recht om loopbaanonderbreking te nemen om te zorgen voor jouw (geadopteerd) kind. Dit soort loopbaanonderbreking staat beter bekend als ouderschapsverlof. Je hebt recht op ouderschapsverlof vanaf de geboorte van je kind of vanaf het moment waarop je adoptiezoon of -dochter ingeschreven is als deel van het gezin in het bevolkings- of  vreemdelingenregister van je gemeente. Tijdens het ouderschapsverlof heb je recht op een onderbrekingsuitkering.

Het ouderschapsverlof moet ten laatste starten op de dag voor de twaalfde verjaardag van je kind, behalve als je zoon of dochter een ernstige lichamelijke of mentale beperking heeft en aan bepaalde voorwaarden voldoet. Dan heb je recht op ouderschapsverlof tot je kind 21 jaar wordt. Beide ouders mogen voor elk kind in het gezin dit verlof opnemen.

Je kan je arbeidsprestaties op vier manieren verminderen wanneer je ouderschapsverlof opneemt. Hoe lang je ouderschapsverlof kan nemen, hangt af van hoe je je arbeidsprestaties onderbreekt. Je kan:

  • voltijds ouderschapsverlof nemen. Je kan dat maximaal vier maanden doen in periodes van een maand of een veelvoud ervan. Als je werkgever het toestaat, kan het ook in periodes van een week of een veelvoud daarvan.
  • halftijds ouderschapsverlof nemen. Je kan dat maximaal acht maanden doen in periodes van twee maanden of een veelvoud ervan. Als je werkgever het toestaat, kan het ook in periodes van een maand of een veelvoud daarvan. 
  • voor een vijfde van een volledige opdracht ouderschapsverlof nemen. Je kan dat maximaal twintig maanden doen in periodes van vijf maanden of een veelvoud daarvan.
  • voor een tiende van een volledige opdracht ouderschapsverlof nemen. Je kan dat maximaal veertig maanden doen in periodes van 10 maanden of een veelvoud daarvan. Om het ouderschapsverlof op te nemen in dat volume heb je toestemming van je werkgever nodig.

Je bepaalt zelf de begin- en einddatum van je ouderschapsverlof. Na afloop van de aangevraagde periode kan je kiezen voor een ander volume.

Loopbaanonderbreking om te zorgen voor een kind vraag je aan via het formulier C61, dat je vindt op de website van de RVA. Zowel jij als je werkgever moeten een deel van het formulier invullen. Om je onderbrekingsuitkering aan te vragen, stuur je het formulier per aangetekende brief op naar de RVA.

Meer informatie

Ben je COC-lid en wil je meer weten over ouderschapsverlof in het onderwijs? Bestel dan gratis de COC-brochure over loopbaanonderbreking. Je vindt er ook informatie over de andere types thematische loopbaanonderbreking in het onderwijs, namelijk voor medische bijstand of verzorging, voor mantelzorg en voor palliatieve zorgen. 

Zit je met vragen of weet je niet wat te doen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met je vakbondsafgevaardigde of provinciale secretariaat.

Nog geen COC-lid? Schrijf je nu in!

 

De regeling die we hier beschrijven geldt voor tijdelijke en vastbenoemde personeelsleden van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, van het volwassenenonderwijs, van de centra voor basiseducatie, van het deeltijds kunstonderwijs, van de centra voor leerlingenbegeleiding, van de hogescholen, van de pedagogische begeleidingsdiensten en van de onderwijsinspectie. Ze is ook van toepassing op de contractuele personeelsleden van het niet-hoger onderwijs, van de centra voor basiseducatie, van de centra voor leerlingenbegeleiding en van de publiekrechtelijke hogescholen.

Als de regels niet voor jou gelden of als je twijfelt, neem dan contact op met je vakbondsafgevaardigde of provinciale secretariaat.