Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Loopbaanonderbreking in onderwijs voor zorg of bijstand

Als personeelslid in het onderwijs heb je het recht om loopbaanonderbreking op te nemen om een ziek gezins- of familielid bij te staan en te verzorgen. Wat daarbij komt kijken, lees je hier.

Als personeelslid in het onderwijs heb je het recht om jouw loopbaan te onderbreken om een zwaar ziek gezins- of familielid tot de tweede graad bij te staan en te verzorgen. Voor de verzorging of bijstand van een zwaar ziek, minderjarig kind dat in het ziekenhuis wordt opgenomen, geldt een specifieke regeling. Die wordt verder toegelicht in de ledenbrochure van COC.

Een zware ziekte is elke ziekte of medische ingreep waarvan de behandelende arts oordeelt dat ze zwaar is en waarvoor die sociale, familiale of emotionele bijstand of verzorging als noodzakelijk ziet voor het herstel. 

Een gezinslid is iedere persoon die met jou onder hetzelfde dak woont. Familieleden tot de tweede graad zijn jouw bloedverwanten of die van de partner met wie je getrouwd bent. 

Je kan de loopbaanonderbreking voor het verlenen van zorg of bijstand voltijds, halftijds of voor een vijfde opnemen.

Ongeacht de manier waarop je je prestaties vermindert, kan je maximaal drie maanden loopbaanonderbreking voor het verlenen van zorg of bijstand in één keer aanvragen. In principe moet je minstens één maand loopbaanonderbreking aanvragen. Als je het verlofstelsel voltijds opneemt, kan je met de toestemming van je werkgever ook een, twee of drie weken nemen. 

In totaal kan je per patiënt maximaal twaalf maanden voltijdse loopbaanonderbreking opnemen. Kies je voor een deeltijds verlof, dan loopt dat op tot maximaal 24 maanden. Alleenstaande personeelsleden die alleen wonen met hun kinderen en die de onderbreking willen opnemen voor een kind dat niet ouder is dan zestien, hebben recht op een langere maximale loopbaanonderbreking. 

De loopbaanonderbreking voor het verlenen van zorg of bijstand start op de maandag van de week die volgt op de week waarin je je inrichtende macht hebt ingelicht. Met hun toestemming kan het verlofstelsel ook vroeger starten.

Loopbaanonderbreking voor het verlenen van zorg of bijstand vraag je aan via het formulier C61, dat je vindt op de website van de RVA. Zowel jij als je werkgever moet een deel van het formulier invullen. Ook de behandelende arts moet een attest invullen. Om je onderbrekingsuitkering aan te vragen, stuur je het formulier per aangetekende brief op naar de RVA.

Meer informatie

Ben je COC-lid en wil je meer weten over loopbaanonderbreking voor medische zorg of bijstand in het onderwijs? Bestel dan gratis de COC-brochure over loopbaanonderbreking. Je vindt er ook informatie over de andere types thematische loopbaanonderbreking in het onderwijs, namelijk voor palliatieve zorgen, mantelzorg en ouderschapsverlof.

Zit je met vragen of weet je niet wat te doen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met je vakbondsafgevaardigde of provinciale secretariaat.

Nog geen COC-lid? Schrijf je nu in!

De regeling die we hier beschrijven geldt voor tijdelijke en vastbenoemde personeelsleden van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, van het volwassenenonderwijs, van de centra voor basiseducatie, van het deeltijds kunstonderwijs, van de centra voor leerlingenbegeleiding, van de hogescholen, van de pedagogische begeleidingsdiensten en van de onderwijsinspectie. Ze is ook van toepassing op de contractuele personeelsleden van het niet-hoger onderwijs, van de centra voor basiseducatie, van de centra voor leerlingenbegeleiding en van de publiekrechtelijke hogescholen.

Als de regels niet voor jou gelden of als je twijfelt, neem dan contact op met je vakbondsafgevaardigde of provinciale secretariaat.