Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Palliatieve zorgen

Soms word je in je omgeving geconfronteerd met personen die lijden aan een levensbedreigende ziekte. Het onderwijspersoneel heeft dan recht op loopbaanonderbreking (LBO) voor het verstrekken van palliatieve zorgen: volledig, voor de helft of voor 1/5.

Duur

Loopbaanonderbreking voor het verstrekken van palliatieve zorgen (LBOPZ) kan je alleen opnemen in een periode van één maand. Die periode kan tweemaal worden verlengd met één maand. Dit geldt voor alle vormen van LBOPZ.

Voorwaarden

Tijdelijke en vastbenoemde personeelsleden kunnen hun beroepsloopbaan volledig of gedeeltelijk onderbreken voor het verstrekken van palliatieve zorgen aan een persoon. Dit hoeft niet noodzakelijk een familielid te zijn. Het gaat om elke vorm van bijstand zoals medische, sociale, administratieve of psychologische bijstand aan en verzorging van een persoon die lijdt aan een ongeneeslijke ziekte en die zich in een terminale fase bevindt. Volledige LBO voor palliatieve zorgen kan in iedere aanstelling in het onderwijs. Uiteraard lever je geen prestaties meer. Wie zijn loopbaan gedeeltelijk wil onderbreken heeft de keuze tussen halftijdse LBO en LBO voor 1/5. Bij halftijdse LBO moet je exact halftijds blijven presteren. Als je je loopbaan met 1/5 onderbreekt, moet je voltijds aangesteld zijn en 4/5 van een voltijdse betrekking blijven presteren.

Aanvraag

De loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen (LBOPZ) is in al zijn vormen een absoluut recht. Je meldt het aan je schoolbestuur samen met de omvang, aanvangsdatum en de duur van de LBO voor palliatieve zorgen. Je aanvraag bij de RVA gebeurt met formulier C61-palliatieve zorgen. Op dit moment is een luik voorzien dat de behandelende arts aftekent op een datum vóór de start van de LBOPZ. De RVA bezorgt je formulier C62 met goedkeuring.

Aanvang

De begindatum is de eerste dag van de week volgend op de mededeling aan het schoolbestuur of vroeger mits onderling akkoord.

Inkomen

Je bent in dienstactiviteit maar krijgt geen salaris voor het gedeelte loopbaanonderbreking. Je krijgt een onderbrekingsuitkering  van de RVA.

Cumulatie

De onderbrekingsuitkeringen kunnen gecumuleerd worden met inkomsten uit een politiek mandaat of met een bijkomende activiteit als loontrekkende die je al minstens drie maand voor de loopbaanonderbreking uitoefende. Tijdens de loopbaanonderbreking mag je geen nieuwe activiteit als loontrekkende beginnen of een bestaande activiteit als loontrekkende uitbreiden.

Je mag je uitkering combineren met een zelfstandige activiteit gedurende:

  • 12 maanden bij volledige loopbaanonderbreking, zelfs als je voordien nog nooit een zelfstandige activiteit uitoefende

EN

  • 24 maanden (bij halftijdse LBO) of 60 maanden (bij LBO - 1/5) op voorwaarde dat je je zelfstandige activiteit al 12 maanden uitoefende voor de start van je loopbaanonderbreking.

Gevolgen voor pensioen

Sinds 1 januari 2012 zijn perioden van specifieke loopbaanonderbreking volledig gratis aanneembaar voor de opening van het recht op en de berekening van het pensioen.

Bijkomende bepalingen

Na het overlijden van de betrokken persoon, kan je van het schoolbestuur de toelating krijgen om je ambt opnieuw op te nemen nog voor de aangevraagde periode van LBOPZ verstreken is.

Tijdens je loopbaan kan je aan verschillende personen bijstand verlenen in de terminale fase van hun leven en hiervoor verminderd of helemaal niet werken via LBOPZ.

More Info

Meer info voor militanten over palliatieve zorgen (inloggen).