Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Vakantiegeld en eindejaarstoelage

Vakantiegeld

Elk personeelslid dat het vorige kalenderjaar (= referentiejaar) in het onderwijs aan de slag was, ontvangt in de maand mei vakantiegeld. Het vakantiegeld is afhankelijk van de geleverde prestaties in het referentiejaar. Het vakantiegeld wordt berekend op basis van 92% van het geïndexeerde brutosalaris van de maand maart.

Aanvullend vakantiegeld voor schoolverlaters

Ben je in juni of in de loop van het referentiejaar afgestudeerd? Dan heb je geen recht op volledig vakantiegeld.

Als je op 31 december van dat referentiejaar jonger bent dan 25 jaar én je bent binnen de 4 maanden na het behalen van je diploma gestart in het onderwijs dan heb je recht op een aanvullend vakantiegeld.

Dit aanvullend vakantiegeld moet je aanvragen door het formulier aanvullend vakantiegeld schoolverlaters in te dienen bij je werkstation.

Eindejaarstoelage

Op 19 december 2022 ontvang je een eindejaarstoelage als je tijdens de referentieperiode in onderwijs aan de slag was. De referentieperiode is anders voor tijdelijke dan voor vastbenoemde personeelsleden. 

Voor tijdelijke personeelsleden is de referentieperiode het voorgaande schooljaar, dus van 1 september 2021 tot 30 juni 2022. Deze referentieperiode geldt ook voor personeelsleden die op 1 januari geheel of gedeeltelijk vastbenoemd werden. 

Voor vastbenoemde personeelsleden loopt de referentieperiode van 1 januari tot en met 30 september 2022.

Voor de berekening van de eindejaarstoelage gelden de volgende parameters:

  • een forfaitair gedeelte (in 2022 is dat 742,80);
  • een veranderlijk gedeelte dat 2,5 procent bedraagt van de geïndexeerde jaarlijkse brutobezoldiging op 1 oktober;
  • de prestaties geleverd tijdens de referentieperiode.

Wie tijdens de referentieperiode geen voltijdse aanstelling had, een verlof nam of niet de hele tijd in dienst was, zal dus minder ontvangen dan het maximumbedrag. 


Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.