Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Vakantiegeld en eindejaarstoelage

Vakantiegeld

Elk personeelslid dat het vorige kalenderjaar (= referentiejaar) in het onderwijs aan de slag was, ontvangt in de maand mei vakantiegeld. Het vakantiegeld is afhankelijk van de geleverde prestaties in het referentiejaar. Het vakantiegeld wordt berekend op basis van 92% van het geïndexeerde brutosalaris van de maand maart. Op het bruto bedrag wordt 13,07 % ingehouden om het belastbaar vakantiegeld te bepalen. Op het vakantiegeld is de bedrijfsvoorheffing voor exceptionele vergoedingen van toepassing.

Aanvullend vakantiegeld voor schoolverlaters

Ben je in juni of in de loop van het referentiejaar afgestudeerd? Dan heb je geen recht op volledig vakantiegeld.

Als je op 31 december van dat referentiejaar jonger bent dan 25 jaar én je bent binnen de 4 maanden na het behalen van je diploma gestart in het onderwijs dan heb je recht op een aanvullend vakantiegeld.

Dit aanvullend vakantiegeld moet je aanvragen door het formulier aanvullend vakantiegeld schoolverlaters in te dienen bij je werkstation.

Eindejaarstoelage

Je ontvangt de eindejaarstoelage in de 2de helft van december als je tijdens de referentieperiode in onderwijs aan de slag was. Die referentieperiode voor de berekening van de eindejaarstoelage verschilt voor vastbenoemden en tijdelijken.

Voor vastbenoemden gaat het over de periode van 1 januari tot 30 september van het lopende kalenderjaar waarin de eindejaarstoelage wordt toegekend.

Voor tijdelijken is de referentieperiode het volledige voorgaande schooljaar, dat wil zeggen 1 september tot 30 juni. Deze referentieperiode geldt ook voor personeelsleden die op 1 januari geheel of gedeeltelijk vastbenoemd werden.

Voor de berekening van de eindejaarstoelage gelden de volgende parameters:

  • een forfaitair gedeelte (in 2023 is dat 763,64 euro);
  • een veranderlijk gedeelte dat 2,5 procent bedraagt van de geïndexeerde jaarlijkse brutobezoldiging op 1 oktober;
  • de prestaties geleverd tijdens de referentieperiode.

Wie tijdens de referentieperiode geen voltijdse aanstelling had, een verlof nam of niet de hele tijd in dienst was, zal dus minder ontvangen dan het maximumbedrag. 

Op de eindejaarstoelage van tijdelijke personeelsleden wordt een RSZ-inhouding van 13,07 % toegepast. Bij de vast benoemde personeelsleden is een deel van het bedrag van het vast gedeelte onderworpen aan een inhouding van 3,55% VGZ. 
Op de eindejaarstoelage is de bedrijfsvoorheffing voor exceptionele vergoedingen van toepassing.