Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof (OV) is belangrijk voor ouders om arbeid en gezin te kunnen combineren.

Duur

Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof duurt maximum vier maanden (volledig), maximum acht maanden (halftijds), maximum twintig maanden (voor 1/5) of maximum 40 maanden (voor 1/10) per rechtgevend kind. Je neemt dit verlof op in schijven van

  • 1 maand of een veelvoud bij volledig OV
  • 2 maanden of een veelvoud bij OV-1/2
  • 5 maanden of een veelvoud bij OV-1/5
  • 10 maanden of een veelvoud bij OV-1/10 (gunst)

Je kan voor één kind gebruik maken van verschillende opnamevormen. Om je totaal opgenomen ouderschapsverlof in de gaten te houden moet je rekening houden met het principe dat 1 maand volledig OV overeenkomt met 2 maanden halftijds of met 5 maanden - 1/5 of met 10 maanden OV - 1/10.

Het volledig ouderschapsverlof kan je ook opsplitsten in periodes van een week of een veelvoud. Ook halftijds ouderschapsverlof kan je flexibel opnemen in periodes van een maand of een veelvoud. Je schoolbestuur kan beide opnamevormen weigeren en moet in dat geval zijn gemotiveerde beslissing schriftelijk meedelen.

De mogelijkheid om ouderschapsverlof flexibel op te nemen geldt enkel voor nieuwe dossiers vanaf 1 september 2020. Om te vermijden dat periodes van ouderschapsverlof worden stopgezet tijdens korte vakanties en weekends geldt dezelfde regeling dan bij LBO medische bijstand. Als een periode van ouderschapsverlof of medische bijstand eindigt binnen een periode van zeven dagen voor de herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie of eindigt gedurende één van die vakanties EN er start een nieuwe periode van ouderschapsverlof of medische bijstand gedurende diezelfde vakantie of binnen zeven dagen na diezelfde vakantie DAN wordt de vakantieperiode die niet in het ouderschapsverlof of de medische bijstand vervat zit omgezet naar een periode van afwezigheid voor verminderde prestaties.

  • Wie al ouderschapsverlof genoot voor zijn kind vóór 1 september 2012, kan nog steeds eenmalig een bijkomende ononderbroken periode van maximum een maand (volledig), twee maanden (halftijds) of vijf maanden (1/5) ouderschapsverlof nemen voor dat kind. Je kan de periode vrij kiezen. Wie in het verleden ouderschapsverlof vermindering met 1/5 heeft genomen kan een bijkomende periode van 14 (i.p.v. 5) maanden  -1/5 opnemen.
  • Wie in de periode tussen 1 mei 2020 en 30 september 2020 ouderschapsverlof omzette in of opschortte voor corona-ouderschapsverlof kan die periode op een later tijdstip opnemen.

Voorwaarden

Tijdelijke en vast benoemde personeelsleden kunnen ouderschapsverlof nemen vanaf de geboorte van hun kind tot het kind twaalf jaar wordt. Het ouderschapsverlof kan ten laatste ingaan op de dag voor de twaalfde verjaardag. Een geadopteerd kind geeft ook recht op ouderschapsverlof vanaf de inschrijving in het bevolkingsregister tot dit kind twaalf jaar wordt. Voor een kind dat voor ten minste 66 % getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of voor een kind dat minstens vier punten behaalt in pijler I van de medisch-sociale schaal, geldt de leeftijdsgrens van 21 jaar in plaats van 12 jaar.

Volledige LBO voor ouderschapsverlof kan in iedere aanstelling in het onderwijs. Uiteraard lever je geen prestaties meer. Wie zijn loopbaan gedeeltelijk wil onderbreken heeft voortaan de keuze tussen halftijdse LBO, LBO voor 1/5 en LBO voor 1/10. Bij halftijdse LBO moet je exact halftijds blijven presteren. Als je je loopbaan met 1/5 of met 1/10 onderbreekt, moet je voltijds aangesteld zijn en respectievelijk 4/5 of 9/10 van een voltijdse betrekking blijven presteren.

Aanvraag

Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof is een absoluut recht. Ouderschapsverlof met 1/10 en het flexibel opnemen in periodes van een week of een veelvoud (voltijds) of periodes van een maand of een veelvoud (1/2) is een gunst van het schoolbestuur. Het schoolbestuur moet een weigering motiveren in een schriftelijke mededeling.

Je meldt aan je schoolbestuur de vorm van opname, de aanvangsdatum en de duur van je ouderschapsverlof. Met formulier C61-ouderschapsverlof doe je de aanvraag bij de RVA die jou dan formulier C62 met de goedkeuring bezorgt.

Aanvang

De ingangsdatum van het ouderschapsverlof kan je vrij bepalen.

Inkomen

Je bent in dienstactiviteit maar krijgt geen salaris voor het gedeelte loopbaanonderbreking. Je krijgt een onderbrekingsuitkering  van de RVA . Voor kinderen die geboren zijn vóór 8 maart 2012 betaalt de RVA slechts onderbrekingsuitkering voor drie maanden (volledig ouderschapsverlof), zes maanden (halftijds ouderschapsverlof), vijftien maanden (ouderschapsverlof voor 1/5) of 30 maanden (ouderschapsverlof voor 1/10).

Cumulatie

De onderbrekingsuitkeringen kunnen gecumuleerd worden met inkomsten uit een politiek mandaat of met een bijkomende activiteit als loontrekkende die je al minstens drie maand voor de loopbaanonderbreking uitoefende. Tijdens de loopbaanonderbreking mag je geen nieuwe activiteit als loontrekkende beginnen of een bestaande activiteit als loontrekkende uitbreiden. Je mag je uitkering combineren met een zelfstandige activiteit gedurende:

  • 12 maanden bij volledige loopbaanonderbreking, zelfs indien je voordien nog nooit een zelfstandige activiteit uitoefende
    EN
  • 24 (bij halftijds OV) of 60 (bij OV-1/5 of -1/10) maanden op voorwaarde dat je je zelfstandige activiteit al 12 maanden uitoefende voor de start van je OV

Gevolgen voor pensioen

Sinds 1 januari 2012 zijn perioden van specifieke loopbaanonderbreking volledig gratis aanneembaar voor de opening van het recht op en de berekening van het pensioen.

More Info

Meer info voor militanten over ouderschapsverlof (inloggen).