Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Omstandigheidsverlof

Omstandigheidsverlof wordt toegekend bij familiale omstandigheden of omdat het personeelslid administratieve formaliteiten moet vervullen.  Deze verloven zijn er voor zowel vastbenoemden als voor tijdelijke personeelsleden.

Het omstandigheidsverlof wordt ingedeeld in twee soorten:

  • Naar aanleiding van een gebeurtenis : huwelijk, overlijden, bevalling van de partner.
  • Administratief: Voor het vervullen van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten, bv. in een jury zetelen op een rechtbank.

Bewijsstukken

De bewijsstukken (zoals uittreksel uit de geboorteakte, aankondiging huwelijk, overlijdensbericht,…) dien je in, deze worden bewaard in je dossier als personeelslid.

Duur

Afhankelijk van een bepaalde gebeurtenis (huwelijk, overlijden, bevalling) en de graad van familieband wordt het aantal dagen omstandigheidsverlof bepaald.

Ook de staatsburgerlijke verplichtingen of burgerlijke opdrachten zijn duidelijk beschreven.  De duur is ook duidelijk bepaald, afhankelijk van de opdracht. Je moet het omstandigheidsverlof nemen op het ogenblik van de gebeurtenis of naar aanleiding van de gebeurtenis. 

Omstandigheidsverlof moet je in volle dagen opnemen. Verlof op woensdag telt voor een volledige dag. Het gaat steeds om dagen waarop de school geopend is.  Zaterdagen, zondagen en verlofdagen komen niet in aanmerking voor de berekening.

Je moet echter het verlof niet noodzakelijk ononderbroken opnemen.

Bezoldiging

Tijdens het omstandigheidsverlof hebben zowel tijdelijke als vastbenoemde personeelsleden recht op bezoldiging.  Het verlof wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit. Enkel bij omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling van je partner ontvang je vanaf de 11de werkdag 82 % van je brutosalaris op jaarbasis (met een plafond van 26 230 € brutosalaris aan 100 %). Gans deze periode van het verlof ben je in dienstactiviteit. Het opnemen van deze dagen heeft geen invloed op je pensioen.

More Info

Meer info voor militanten over omstandigheidsverlof.