Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

VVP ziekte

Na een periode van een ernstige of langdurige ziekte kun je bij het controleorgaan vragen om het werk te hervatten met deeltijdse prestaties. Zo krijg je de kans om je opnieuw aan te passen aan het normale arbeidsritme. Het einddoel is de opdracht(en) die je uitoefende voor het ziekteverlof weer helemaal op te nemen.

Na een voltijds ziekteverlof, terbeschikkingstelling wegens ziekte, arbeidsongeval of beroepsziekte kan je direct aansluitend een verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte aanvragen.

Voorwaarden

 • Zowel tijdelijke als vastbenoemde personeelsleden kunnen gebruik maken van het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte. Je kan het verlof dus nemen op tijdelijke en vastbenoemde uren. 
 • Je oefent prestaties uit die minstens 20% bedragen van een voltijds ambt.
 • Tijdelijk personeelslid: je kan dit verlof enkel aanvragen tijdens de duur van jouw aanstelling. Je moet daarbij nog recht hebben op bezoldigde ziektedagen. 
 • Vastbenoemd personeelslid: wanneer je bezoldigde ziektedagen zijn uitgeput, kan je nog VVP ziekte nemen. 
 • Een toestemming van de controlearts van Certimed is noodzakelijk om met de VVP ziekte te kunnen starten. Dit verlof is een recht. Je directeur kan de VVP ziekte na goedkeuring van het controleorgaan niet weigeren.

Hoe aanvragen?

Minstens twee weken voor de geplande start van je VVP wegens ziekte stuur je het plan van je behandelende arts naar het controleorgaan.

Dit kan eenvoudig door de documenten in te scannen en in pdf-formaat te sturen via e-mail naar onderwijs@certimed.be. Voor het controlebezoek maak je een afspraak via het gratis telefoonnummer 0800 94 994. Hou er rekening mee dat het enkele dagen kan duren voordat je aanvraag geregistreerd is bij het controleorgaan.

In het plan vermeldt je arts de periode van het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en het percentage dat je zal blijven werken. Dat kunnen ook opeenvolgende periodes met een verschillend percentage van werkhervatting zijn, waarbij het percentage steeds toeneemt.

Als de controlearts het plan of de verderzetting goedkeurt, deelt hij die beslissing onmiddellijk mee. Je directeur wordt binnen de vierentwintig uur op de hoogte gebracht. Bij niet akkoord motiveert de controledokter zijn beslissing schriftelijk. Je kan tegen die beslissing beroep aantekenen.

De controles in het kader van een verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte gebeuren in de praktijk van de dokter of in een medisch controlecentrum. De controleartsen die voor het controleorgaan werken, zijn verspreid over het hele land. De verplaatsing naar een controlearts zal dus zo klein mogelijk zijn.

Duur

Je kan gedurende je loopbaan vanaf 1 januari 2023 maximaal 24 maanden VVP wegens ziekte opnemen. Gedurende maximaal zes maanden van die 24 maanden mag je prestaties van minder dan 50% van een fulltime betrekking uitoefenen. Het verlof stopt als de goedgekeurde periode eindigt, maar ook als:

 • Je de opdracht herneemt;
 • Wanneer de goedgekeurde periode ten einde loopt;
 • De controlearts geen goedkeuring meer geeft;
 • Je je niet houdt aan de percentages en periodes van het plan;
 • Je geen recht meer hebt op bezoldigd ziekteverlof (tijdelijke personeelsleden);
 • Je opdracht, als tijdelijk personeelslid, kleiner wordt dan het afgesproken percentage dat werd goedgekeurd;
 • Je gedurende maximaal 24 maanden VVP wegens ziekte hebt opgenomen (vanaf 1 januari 2023);
 • Je gedurende maximaal 6 maanden prestaties minder dan 50% uitoefent;
 • Je zonder wettige reden onttrekt aan de controle van Certimed. 

Aanrekenen op het aantal dagen ziekteverlof

Vastbenoemde en tijdelijke personeelsleden

Als je nog beschikt over bezoldigd ziekteverlof worden de periodes van verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte sinds 1 januari 2023 als volgt aangerekend:

 • met een opdracht die groter dan of gelijk is aan 20% en kleiner dan 50% van het aantal prestatie-eenheden vereist voor een ambt met volledige prestaties wordt per dag ¾ dag ziekteverlof aangerekend;
 • met een opdracht die groter dan of gelijk is aan 50% en kleiner dan 75 % van het aantal prestatie-eenheden vereist voor een ambt met volledige prestaties wordt per dag ½ dag ziekteverlof aangerekend;
 • met een opdracht die minstens 75 % bedraagt van het aantal prestatie-eenheden vereist voor een ambt met volledige prestaties wordt per dag ¼ dag ziekteverlof aangerekend.
Vastbenoemde personeelsleden

Als je geen bezoldigd ziekteverlof meer hebt, wordt het verlof voor verminderde prestaties beschouwd als een terbeschikkingstelling wegens ziekte.

Salaris

Je hebt recht op je volledig salaris zolang je nog recht hebt op bezoldigde ziektedagen. 
Heb je als vastbenoemd personeelslid geen recht meer op bezoldigd ziekteverlof? Dan ontvang je je salaris voor de prestaties die je uitoefent en een wachtgeld van 60% voor het deel van de opdracht waarvoor je het verlof neemt.

More Info

Meer info voor leden over VVP ziekte (inloggen).

Meer info voor militanten over VVP ziekte (inloggen)

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.