Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

VVP ziekte

Na een periode van een ernstige of langdurige ziekte kun je bij het controleorgaan vragen om het werk te hervatten met deeltijdse prestaties. Zo krijg je de kans om je opnieuw aan te passen aan het normale arbeidsritme. Het einddoel is de opdracht(en) die je uitoefende voor het ziekteverlof weer helemaal opnemen.

 

Het verlof voor verminderde prestaties (VVP) wegens ziekte moet onmiddellijk aansluiten op je afwezigheid wegens ziekte. Zowel tijdelijke als vastbenoemde personeelsleden kunnen gebruik maken van het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte. Je moet minimaal voor een halve opdracht aangesteld zijn. Tijdelijke personeelsleden kunnen van deze mogelijkheid enkel gebruik maken tijdens een periode van aanstelling.

 

Voorwaarden

Je moet nog recht hebben op bezoldigde ziektedagen. Als tijdelijk personeelslid kan je verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte vragen tijdens de duur van een aanstelling. Als vastbenoemd personeelslid kan je dit verlof krijgen zolang je niet ter beschikking gesteld bent wegens ziekte.

 

Het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte moet onmiddellijk aansluiten op een periode van ziekteverlof. Het verlof kan ook aansluiten op:

  • Een periode van wederaanpassing met halve dagtaak toegekend door Medex
  • Verlof voor verminderde prestaties wegens arbeidsongeval of beroepsziekte

Een toestemming van de controlearts van Certimed is noodzakelijk om met de VVP ziekte te kunnen starten.

 

Aanvraag

Minstens twee weken voor de geplande start van je VVP wegens ziekte stuur je een geneeskundig attest en een plan, opgemaakt door je arts, naar het controleorgaan.

Dit kan eenvoudig door de documenten in te scannen en in pdf-formaat te sturen via e-mail naar onderwijs@certimed.be. Voor het controlebezoek maak je een afspraak via het gratis telefoonnummer 0800 94 994. Hou er rekening mee dat het enkele dagen kan duren voordat je aanvraag geregistreerd is bij het controleorgaan.

 

In het plan vermeldt je arts de vermoedelijke duur van het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en het volume dat je zal blijven werken. Je opdracht moet nog minstens 50% van een voltijdse opdracht zijn. De controledokter kan het verlof toestaan of weigeren. Als het plan langer dan twee maanden verlof voorziet, zal er na elke periode van twee maanden opnieuw een controle gebeuren. 

Als de controlearts het plan of de verderzetting goedkeurt, deelt hij die beslissing onmiddellijk mee. Je directeur wordt binnen de vierentwintig uur op de hoogte gebracht. Bij niet akkoord motiveert de controledokter zijn beslissing schriftelijk. Je kan tegen die beslissing beroep aantekenen.

 

Schorsing

Als je tijdens een periode van verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte opnieuw ziek bent, behoud je het recht om de goedgekeurde periode van VVP wegens ziekte verder te zetten tot de voorziene einddatum. Elke dienstonderbreking schorst het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte.

 

Duur

Er is geen beperking op de duur van verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte. Je neemt het verlof zoals opgenomen in het plan en goedgekeurd door de controlearts. Het verlof stopt als de goedgekeurde periode eindigt, maar ook als:

  • Je de opdracht herneemt zoals voor je ziekte
  • De controlearts geen goedkeuring meer geeft
  • Je geen recht meer hebt op bezoldigd ziekteverlof (tijdelijke personeelsleden) of ter beschikking gesteld wordt wegens ziekte (vastbenoemde personeelsleden)
  • Je opdracht, als tijdelijk personeelslid, kleiner wordt dan het afgesproken volume dat werd goedgekeurd
  • Je zonder wettige reden onttrekt aan de controle van Certimed.

 

Aanrekenen op het aantal dagen ziekteverlof

Periodes van verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte worden sinds 1 september 2011 aangerekend:

  • Bij VVP wegens ziekte met een opdracht kleiner dan 75% wordt per dag een halve dag bezoldigd ziekteverlof aangerekend.
  • Bij VVP wegens ziekte met een opdracht gelijk aan of groter dan 75% wordt per dag ¼ dag bezoldigd ziekteverlof aangerekend.

 

Bezoldiging

Tijdens het verlof ontvang je je salaris verder zoals voor het verlof. Krijg je tijdens het verlof een bijkomende aanstelling als tijdelijk personeelslid, dan zal je hiervoor pas salaris ontvangen vanaf het moment dat het verlof afloopt. Daalt het volume van je aanstelling dan wordt je salaris vastgesteld op basis van de resterende opdracht. Je moet wel nog altijd het minimumpercentage blijven presteren zoals bepaald in het goedgekeurde plan.

 

More Info

Meer info voor leden over VVP ziekte (inloggen).

Meer info voor militanten over VVP ziekte (inloggen)

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.