Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Arbeiders en contractuele bedienden

Arbeiders bezoldigd door het schoolbestuur

In gesubsidieerde scholen ontvangen de meeste personeelsleden hun loon van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) bij het ministerie van Onderwijs en Vorming. Er zijn ook functies waarvoor geen gesubsidieerde of organieke betrekkingen bestaan. Als je in een van deze functies als arbeider door het schoolbestuur wordt bezoldigd, heb je een contract volgens de wetgeving voor de personeelsleden in de privésector en val je onder het toepassingsgebied van paritair comité 152.

Over welke personeelsleden gaat het?

 • Personeel voor onderhoud, keuken en andere
 • Personeel voor leerlingenvervoer, buschauffeur, busbegeleider
 • Toezichters voor opvang van leerlingen buiten de normale schooluren waaronder middagtoezicht

Paritair comité 152

In paritair comité 152 en paritair subcomité 152.01 voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap worden collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) gesloten over de verloning en de arbeidsvoorwaarden van het arbeiderspersoneel. Zo zijn er onder andere cao’s over:

 • functieclassificatie en loonschalen
 • vervoerskosten
 • vormingsaanbod en flexibele arbeidsroosters
 • eindejaarspremie
 • tijdskrediet

Je vindt de cao’s terug op de site van FOD WASO.

Dit comité heeft een waarborgfonds opgericht om vorming en opleiding te organiseren. Het opleidingsaanbod vind je hier terug (algemeen, toezichthouders, busbegeleiders, onderhoudspersoneel, klusjesman).

Het comité heeft ook een Pensioenfonds Tweede Pijler opgericht om een aanvullende pensioenverzekering in te richten. Hier vind je de brochure.

Het comité heeft tenslotte een Tewerkstellingsfonds opgericht. Dit Fonds neemt maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden.   

Voor meer informatie kan je contact opnemen met ACV Voeding en Diensten.

Bedienden bezoldigd door het schoolbestuur

In gesubsidieerde scholen ontvangen de meeste personeelsleden hun loon van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) bij het ministerie van Onderwijs en Vorming. Er zijn ook functies waarvoor geen gesubsidieerde of organieke betrekkingen bestaan. Als je in een van deze functies als bediende door het schoolbestuur wordt bezoldigd, heb je een contract volgens de wetgeving voor de personeelsleden in de privésector. Je valt onder het toepassingsgebied van paritair comité 225.

Over welke personeelsleden gaat het?

 • Toezichters voor opvang van leerlingen buiten de normale schooluren waaronder middagtoezicht
 • Busbegeleiders
 • Extra administratief medewerkers
 • Opvoeders in een internaat
 • Extra personeel voor onderwijstaken of paramedische taken

Paritair comité 225

In paritair comité 225 en paritair subcomité 225.01 voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap worden collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) gesloten over de verloning en arbeidsvoorwaarden van het bediendenpersoneel. Zo zijn er onder andere cao’s over:

 • eindejaarspremie
 • verplaatsingsvergoeding
 • opleiding
 • aanvullende sociale voordelen

Je vindt de cao’s terug op de site van FOD WASO

Dit comité heeft een waarborgfonds opgericht om vorming en opleiding te organiseren. Het opleidingsaanbod vind je hier terug (algemeentoezichthoudersbusbegeleiders).

Het comité heeft ook een Pensioenfonds Tweede Pijler opgericht om een aanvullende pensioenverzekering in te richten. Hier vind je de brochure.

Het comité heeft tenslotte een Tewerkstellingsfonds opgericht. Dit Fonds neemt maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden. 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de juridische dienst: COV.JuridischeDienst@acv-csc.be