Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Arbeidsongeval

Een arbeidsongeval. Wat nu?

Wanneer spreken we over een arbeidsongeval en hoe moet je dit aangeven? Wat moet je doen als je arbeidsongeschikt bent door een arbeidsongeval? Hoe zit het met je loon? Welke kosten worden terugbetaald? Wat kan je doen als je niet akkoord gaat met bepaalde beslissingen? Een korte introductie in de complexe wereld van de arbeidsongevallenwetgeving.

Arbeidsongeval, ja of nee?

Niet elk ongeval in dienstverband is automatisch een arbeidsongeval. Een arbeidsongeval veronderstelt specifiek:

  • een plotse gebeurtenis;
  • een of meerdere oorzaken die buiten het organisme van het slachtoffer liggen;
  • het bestaan van een letsel;
  • een oorzakelijk verband tussen ongeval en letsel;
  • dat het ongeval gebeurd is tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Ook een ongeval op weg naar of van het werk kan als arbeidsongeval erkend worden. Dan spreken we van een ‘arbeidswegongeval’. Een aantal trajecten zijn gelijkgesteld als arbeidsweg, onder meer de verplaatsing naar een andere vestigingsplaats of een navorming.

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) zal je per brief laten weten of je ongeval juridisch erkend wordt als arbeidsongeval.

Aangifte

Ook als je niet arbeidsongeschikt bent en het enkel lijkt te gaan om een eerder banaal ongeval, geef je het best aan. Je weet nooit wat de gevolgen zullen zijn en bij een eventuele latere verergering hangen je rechten in belangrijke mate af van een tijdige aangifte. De aangifte moet zo snel mogelijk (bij voorkeur binnen de vier dagen) gebeuren bij AgODi. De aangifte gebeurt via het elektronisch aangifteformulier in Mijn Onderwijs voor directies en administraties. Beschrijf in de aangifte de context en omstandigheden van het ongeval en de letsels zo concreet en gedetailleerd mogelijk. Doe ook bij het COV aangifte van je ongeval. COV-leden die minstens 14 kalenderdagen arbeidsongeschikt zijn, kunnen via de Speciale Kas - Onderlinge Hulp Burgerlijke Verantwoordelijkheid (OHBV) een dagvergoeding krijgen van 2,5 euro. De aangifte moet binnen de twaalf maanden vanaf de ongevalsdatum gebeuren. Het aangifteformulier vind je hier

Afwezig door het ongeval

Als je minstens één dag tijdelijk arbeidsongeschikt bent, ben je verplicht je werkgever te verwittigen. Je moet ook het ‘Medisch attest van Medex’ laten invullen door je arts en dit opsturen naar Medex. Dit is de instantie die bevoegd is voor de medische beoordeling van het arbeidsongeval en die je zal onderzoeken elke keer ze dit nodig acht. Het attest vind je als bijlage 7 in § 8 van de omzendbrief ‘Arbeidsongevallen’.Telkens de door je arts toegekende periode van arbeidsongeschiktheid eindigt en je nog niet kan hervatten, moet je een nieuw attest opsturen.Afwezigheid als gevolg van een arbeidsongeval wordt niet als ziekteverlof aangerekend.

Loon

Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid heb je recht op je normale salaris. Indien je nog niet vastbenoemd bent, geldt dat zolang je aanstelling loopt. Zodra de tijdelijke aanstelling beëindigd is, ontvang je een vergoeding die 90% van het gemiddelde dagloon bedraagt.

COV-leden die minstens 14 kalenderdagen arbeidsongeschikt zijn, kunnen – zoals hierboven al aangegeven - via de Speciale Kas OHBV een bijkomende dagvergoeding ontvangen van 2,5 euro.

Terugbetaling kosten

Als slachtoffer heb je recht op de vergoeding van je medische kosten. Dit zijn onder meer de kosten voor de dokter, apotheker, verpleging, prothese en orthopedie. Ook herstellings- en vervangingskosten van de prothese en orthopedische toestellen (bijvoorbeeld een bril) worden vergoed. Je hebt eveneens recht op terugbetaling van de verplaatsingskosten die het gevolg zijn van het ongeval, onder meer voor de verplaatsingen op verzoek van Medex.

Afsluiten van het dossier

Als je tijdelijke arbeidsongeschiktheid minder lang duurt dan 30 kalenderdagen, krijg je van AgODi het voorstel om een ‘Medisch attest van genezing zonder blijvende arbeidsongeschiktheid’ te laten invullen door je arts. Ga je daarop in, dan zal AgODi je dossier afsluiten (‘consolideren’) zonder blijvende arbeidsongeschiktheid. Als je tijdelijke arbeidsongeschiktheid minstens 30 kalenderdagen duurt of je hebt per brief, en gestaafd met een medisch verslag, aan AgODi laten weten dat er mogelijk blijvende arbeidsongeschiktheid is, dan zal Medex je oproepen in het medisch centrum van je regio. Daar zullen ze de consolidatiedatum, het percentage blijvende arbeidsongeschiktheid en eventueel de periodes van tijdelijke werkonbekwaamheid bepalen. De consolidatiedatum is het moment waarop volgens Medex de toestand van de letsels gestabiliseerd is en bijgevolg niet meer evolueert.

Gevolgen van het afsluiten van het dossier

Vanaf de consolidatiedatum zullen afwezigheden wegens arbeidsongeschiktheid aangerekend worden als ziekteverlof.

Bij ongevallen zonder blijvende arbeidsongeschiktheid en zonder blijvend letsel worden medische kosten, gemaakt na de consolidatiedatum meestal niet meer terugbetaald. Voor ongevallen met blijvende arbeidsongeschiktheid, zullen de medische kosten wel nog worden vergoed als Medex de kosten erkent als een gevolg van het ongeval. Ongevallen die geconsolideerd worden met een blijvende economische invaliditeit, geven recht op een levenslange rente.

Aanvechten van beslissingen

Indien je niet akkoord bent met de niet-erkenning van je arbeidsongeval door AgODi, kun je beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank.

Tegen elke beslissing van Medex waarmee je het niet eens bent, kan je beroep aantekenen via een interne administratieve procedure. De wijze waarop en de termijn waarbinnen dit moet gebeuren, worden telkens door Medex vermeld samen met de beslissing.

Indien Medex de beslissing toch handhaaft, is enkel nog een gerechtelijke procedure voor de arbeidsrechtbank mogelijk.

COV-leden die ten minste 6 maanden lid zijn, kunnen genieten van juridische ondersteuning van het COV. Lees alle voorwaarden in het Reglement voor rechtsbijstand van het COV..

Meer weten?

Voor meer info kan je terecht bij onze juridische dienst op het nummer 02 244 37 77. Je kan ook een mail sturen naar jurid.cov@acv-csc.be.

More Info

cover folder arbeidsongevallen

Meer informatie lees je ook in de folder Arbeidsongevallen van COV en COV.

Lees en download hier de folder arbeidsongevallen !

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.