Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Afwezigheid wegens ziekte of ongeval in het onderwijs

Hieronder zetten we op een rijtje wat je moet doen wanneer je niet in staat bent om te werken in het onderwijs wegens ziekte of ongeval.

Hieronder zetten we op een rijtje wat je moet doen wanneer je niet in staat bent om te werken in het onderwijs wegens ziekte of ongeval. Als personeelslid heb je namelijk niet alleen rechten, maar ook plichten.

AFWEZIGHEID WEGENS ZIEKTE

Als je ziek bent, heb je mogelijk recht op betaald ziekteverlof. Hieronder vind je wat je allemaal in orde moet brengen.

Je bent afwezig voor één dag

Je moet alleen jouw directeur of zijn plaatsvervanger op de hoogte brengen. Het is wel erg belangrijk dat je dat onmiddellijk doet. Je hebt geen doktersattest of medisch attest nodig. 

Als je je ziekteverlof van één dag wilt verlengen, moet je wel de nodige attesten bezorgen (zie hieronder).

Je bent afwezig voor meer dan één dag

Laat ook in dat geval onmiddellijk weten dat je afwezig zult zijn. Daarnaast moet je nog een doktersattest opsturen naar je directeur en een medisch attest naar de controle-instelling. Het medisch attest kan je krijgen op je schoolsecretariaat of downloaden via de website van het Departement Onderwijs en Vorming.

Bij verlenging van je ziekteverlof heb je nieuwe attesten nodig. Vergeet niet om je directeur weer onmiddellijk te verwittigen.

Als je afwezig bent wegens ziekte is het mogelijk dat je een controlearts over de vloer krijgt. 

  • Als dat het geval is, ben je verplicht om je te laten controleren.
  • In principe gebeurt de controle gewoon in jouw woon- of verblijfplaats. 
  • De eerste 24 uur mag je je woning enkel verlaten als je een medische reden hebt. Als de controlearts langskomt wanneer je niet thuis bent, moet je kunnen aantonen dat je een gerechtvaardigde reden had om het huis te verlaten.
  • Als de controlearts voor een gesloten deur staat, zal hij een briefje achterlaten. Je moet dan zelf weer contact opnemen. Kijk dus zeker in je brievenbus. 
  • Een controlearts kan elke dag tussen 8 en 21 uur langskomen, ook op zon- en feestdagen. 
  • Als je niet akkoord gaat met de beslissing van de controlearts kun je die aanvechten. 

AFWEZIGHEID NA EEN ONGEVAL

Bij ongevallen is de regelgeving niet helemaal hetzelfde als bij ziekte.

Het ongeval is een arbeidsongeval

Stuur een medisch attest naar het Bestuur van Medische Expertise (MEDEX). Ook voor ongevallen op weg naar of van het werk moet je bij MEDEX zijn. Je hoeft dus geen attesten op te sturen naar je directeur of de controle-instelling.

Let op! Bij arbeidsongevallen moet je een ander medisch attest versturen dan bij ziekte. Download het formulier.

Het ongeval is geen arbeidsongeval

Volg in dat geval de regelgeving die geldt voor afwezigheid wegens ziekte.

Ben je COC-lid en wil je meer weten over afwezigheid wegens ziekte of ongeval in het onderwijs? Bestel dan gratis de COC-brochure over dat thema. Je leest er meer details over je rechten, plichten en mogelijkheden om het werk deeltijds te hervatten.

Zit je met vragen of weet je niet wat te doen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met je vakbondsafgevaardigde of provinciale secretariaat.

Nog geen COC-lid? Schrijf je nu in!

 

De regeling die we hier beschrijven is alleen van toepassing op onderwijspersoneel dat rechtstreeks door het Ministerie van Onderwijs en Vorming betaald wordt. Het is niet van toepassing op:

  • personeelsleden van de hogescholen 
  • onderhoudspersoneel van de gesubsidieerde scholen en centra
  • contractueel meesters-, vak- en dienstpersoneel van scholen en centra van het GO!
  • tijdelijke personeelsleden van wie het betaald ziekteverlof uitgeput is en die daarom aangewezen zijn op een uitkering van het ziekenfonds

Als de regels niet voor jou gelden of als je twijfelt, neem dan contact op met je vakbondsafgevaardigde of provinciale secretariaat.