Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Overmacht

Als je onverwacht geconfronteerd met een ziekte of ongeval overkomen aan een gezins- of familielid kan je verlof wegens overmacht nemen.

Zowel vastbenoemde als tijdelijke personeelsleden hebben dit recht.

Je kan dit verlof krijgen als je omwille van overmacht aanwezig moet zijn. Dat is niet alleen thuis maar ook bijvoorbeeld tijdens ziekenvervoer of in het ziekenhuis. In cao XII is opgenomen dat je het verlof wegens overmacht ook kan nemen voor personen die niet onder hetzelfde dak wonen als jij. Het gaat om ziekte of ongeval van:  

  • je echtgenoot/echtgenote
  • je samenwonende partner
  • een bloed- of aanverwant (ongeacht de graad) van jou of van je samenwonende partner
  • een persoon, opgenomen met het oog op zijn adoptie of de uitoefening van een pleegvoogdij

Bewijsstukken

Dit verlof is bedoeld om uitzonderlijke situaties op te lossen. Voor de aanvang van het verlof verwittig je je directeur. De arts maakt een medisch attest op waaruit moet blijken dat jouw aanwezigheid bij deze persoon nodig is. Dat attest wordt bewaard in je dossier op school. Het wordt niet bezorgd aan AgODi.

Duur en periode

Je mag het verlof met halve of volledige dagen opnemen. Per burgerlijk jaar heb je maximaal recht op vier dagen, of omgerekend acht halve dagen.

Bijkomend recht op dienstvrijstelling

In het lokaal onderhandelingscomité kan er afgesproken worden welke gebeurtenissen bijkomend recht geven op een dienstvrijstelling. De gemaakte afspraken vind je terug in het vastgelegde afsprakenkader. Ook in deze gevallen zal het schoolbestuur bewijs van deze gebeurtenis kunnen opvragen.

Bezoldiging

Tijdens het verlof wegens overmacht hebben zowel tijdelijke als vastbenoemde personeelsleden recht op bezoldiging. Het verlof wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit. Het opnemen van deze dagen heeft geen invloed op je pensioen.

More Info