Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Onbezoldigd ouderschapsverlof

Bij de geboorte of adoptie van een kind kun je maximaal 3 maanden onbetaald ouderschapsverlof (voorheen borstvoedingsverlof) opnemen.

Wat is het?

Sinds 2009 is het borstvoedingsverlof vervangen door ‘onbezoldigd ouderschapsverlof’. Dit verlofstelsel bestaat naast de specifieke loopbaanonderbreking ouderschapsverlof en het verlof wegens moederschapsbescherming tijdens de lactatieperiode.

Elk personeelslid in dienstactiviteit heeft bij de geboorte of adoptie van een kind recht op voltijds onbezoldigd ouderschapsverlof. Dit verlofstelsel kan zowel door de (mee-)moeder als de vader worden opgenomen.

Je neemt het onbezoldigd ouderschapsverlof steeds ononderbroken op en voor je volledige opdracht, in alle onderwijsinstellingen. Enkel wanneer je voor een gedeelte van je opdracht verlof wegens moederschapsbescherming tijdens de lactatieperiode hebt, kan je voor het resterende gedeelte onbezoldigd ouderschapverlof nemen.

Het onbezoldigd ouderschapsverlof moet aanvangen binnen één jaar na de geboorte van je kind. Adopteer je een kind, dan moet het onbezoldigd ouderschapsverlof opgenomen worden binnen het jaar na de inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Je kan maximaal 3 maanden onbezoldigd ouderschapsverlof opnemen. Heb je minder dan 3 maanden opgenomen, dan verlies je de resterende periode. Het onbezoldigd ouderschapsverlof kan enkel opgenomen worden tijdens de periode van je aanstelling.

Betaling

Tijdens het onbezoldigd ouderschapsverlof ontvang je geen salaris of andere vergoeding.

Administratieve toestand

Deze periode wordt wel gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit en komt in aanmerking voor het bepalen van ambts-, dienst- en geldelijke anciënniteit. Deze periode komt eveneens in aanmerking voor de berekening van het vakantiegeld en de eindejaarstoelage, maar niet voor de berekening van de uitgestelde bezoldiging voor tijdelijke personeelsleden.

Formaliteiten

Je vraagt het onbezoldigd ouderschapsverlof vooraf aan bij je schoolbestuur. Er zijn geen formele aanvraagformulieren of modaliteiten vastgelegd, tenzij hierover afspraken gemaakt zijn in je school. Het is mogelijk dat je schoolbestuur een bewijsstuk vraagt van de geboorte- of inschrijvingsdatum.