Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Verplaatsingsvergoedingen

Je hebt recht op een vergoeding woon- werkverkeer als je met het openbaar vervoer of de fiets naar het werk gaat. Doe je die verplaatsing met de auto dan krijg je geen verplaatsingsvergoeding.

Openbaar vervoer

Alle kosten van openbaar vervoer komen in aanmerking: trein, tram, bus en/of metro. De terugbetaling is beperkt tot de prijs van het goedkoopste vervoerbewijs. Bij het gebruik van de trein wordt enkel het gebruik van het vervoerbewijs 2e klasse terugbetaald. De betaling van de kosten van het openbaar vervoer gebeurt tegen afgifte van het vervoerbewijs.

Fietsvergoeding

Het bedrag van de fietsvergoeding dat terugbetaald wordt door de Vlaamse overheid bedraagt vanaf 1 januari 2022: 0,21 euro per kilometer. Voorwaarde is wel dat de afstand van een enkele rit tenminste een kilometer bedraagt. Je krijgt een fietsvergoeding voor maximum 1 traject, heen en terug, per dag per school. De fietsvergoeding kan je via een verklaring op eer aanvragen de laatste dag van de maand waarop de prestaties verricht zijn. De fietsvergoeding wordt maandelijks uitbetaald.

Andere vervoersonkosten

Verplaatsingen in opdracht van de school worden aanzien als 'dienstverplaatsingen'. Deze verplaatsingen gebeuren in opdracht van directeur of schoolbestuur, bv. vervoer van leerlingen naar het zwembad,… Als je dienstverplaatsingen maakt met je eigen auto/motor/motofiets, heb je recht op een kilometervergoeding. Vanaf 1 juli 2023 bedraagt die vergoeding 0,4280 euro per kilometer. Deze maximale vergoeding geldt van 1 juli 2023 tot 30 juni 2024 en is vrijgesteld van belastingen. 

Extra verplaatsingskosten voor deelname aan lokale inspraakorganen worden als werkingskosten van deze inspraakcomités beschouwd. Ze moeten betaald worden door de werkgevers volgens de regeling die geldt voor dienstverplaatsingen.

Vervoerskosten voor activiteiten waarvoor aparte werkingstoelagen bestaan (bijvoorbeeld TOAH …) vallen niet onder het woon-werkverkeer en de verplaatsingsvergoeding.

Regeling ondersteuners

Verplaatsingen in het kader van woon-werkverkeer (van huis naar leersteuncentrum en terug), zijn geen dienstverplaatsingen. Het begrip dienstverplaatsingen omvat alle verplaatsingen die een leerondersteuner doet in opdracht van het leersteuncentrum (van huis naar een school, van een school naar een andere school, van een school naar huis).