Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Verplaatsingsvergoedingen

Je hebt recht op een vergoeding woon- werkverkeer als je met het openbaar vervoer of de fiets naar het werk gaat. Doe je die verplaatsing met de auto dan krijg je geen verplaatsingsvergoeding.

Openbaar vervoer

Alle kosten van openbaar vervoer komen in aanmerking: trein, tram, bus en/of metro. De terugbetaling is beperkt tot de prijs van het goedkoopste vervoerbewijs. Bij het gebruik van de trein wordt enkel het gebruik van het vervoerbewijs 2e klasse terugbetaald. De betaling van de kosten van het openbaar vervoer gebeurt tegen afgifte van het vervoerbewijs.

Fietsvergoeding

Het bedrag van de fietsvergoeding dat terugbetaald wordt door de Vlaamse overheid bedraagt vanaf 1 januari 2022: 0,21 euro per kilometer. Voorwaarde is wel dat de afstand van een enkele rit tenminste een kilometer bedraagt. De fietsvergoeding kan je via een verklaring op eer aanvragen de laatste dag van de maand waarop de prestaties verricht zijn. De fietsvergoeding wordt maandelijks uitbetaald.

Andere vervoersonkosten

Verplaatsingen in opdracht van de school worden aanzien als 'dienstverplaatsingen'. Deze verplaatsingen gebeuren in opdracht van directeur of schoolbestuur, bv. vervoer van leerlingen naar het zwembad,… Als je dienstverplaatsingen maakt met je eigen auto/motor/motofiets, heb je recht op een kilometervergoeding. Vanaf 1 juli 2023 bedraagt die vergoeding 0,4280 euro per kilometer. Deze maximale vergoeding geldt van 1 juli 2023 tot 30 juni 2024 en is vrijgesteld van belastingen. 

Extra verplaatsingskosten voor deelname aan lokale inspraakorganen worden als werkingskosten van deze inspraakcomités beschouwd. Ze moeten betaald worden door de werkgevers volgens de regeling die geldt voor dienstverplaatsingen.

Vervoerskosten voor activiteiten waarvoor aparte werkingstoelagen bestaan (bijvoorbeeld nascholing, GON-begeleiding, …) vallen niet onder het woon-werkverkeer en de verplaatsingsvergoeding.

Regeling ondersteuners

Voor de ondersteuners in ondersteuningsnetwerken gelden licht aangepaste regels. Alle verplaatsingen van thuis (woon- of verblijfplaats) naar je opdrachten in het gewoon onderwijs zijn dienstverplaatsingen. Ook combinatietrajecten van thuis, naar school buitengewoon onderwijs gecombineerd met verplaatsingen naar gewone scholen op dezelfde dag zijn dienstverplaatsingen. Woon-werkverkeer geldt enkel op de dag waarop je de verplaatsing maakt van thuis naar je school voor buitengewoon onderwijs en terug. Het schoolbestuur van je school voor buitengewoon onderwijs is je werkgever en moet zorgen voor de verplaatsingsvergoeding. Lees het in detail (pdf).

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.