Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Preventie

Preventie: risico's vermijden

 

Elk schoolbestuur is verplicht om aandacht te hebben voor welzijn, veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Het belangrijkste hierin is de risicopreventie. Er worden maatregelen genomen om risico’s te vermijden, uit te schakelen of de gevolgen ervan te beperken. Afspraken rond welzijn zijn geregeld in de ‘Wet op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk’ van 4 augustus 1996. De vakbonden en de vakbondsafgevaardigden spelen een belangrijke rol als het om welzijn op het werk gaat.

Welzijn op het werk wordt nagestreefd door maatregelen over deze aspecten:

 

Arbeidsveiligheid

In het kader van arbeidsveiligheid hebben we aandacht voor de veiligheid van de gebouwen. Het schoolbestuur zorgt ervoor dat de brandveiligheid in orde is. Samen met het personeel en de leerlingen worden er op regelmatige basis evacuatieoefeningen gehouden. Op school is er aandacht voor de veiligheid van materialen zoals ladders, producten waarmee gepoetst wordt en waar deze bewaard worden, … Deze materie wordt besproken in het CPBW (info voor militanten, inloggen).

 

Verfraaiing van de arbeidsplaatsen

De verfraaiing van de arbeidsplaatsen gaat over de inrichting van de werkomgeving. Heb je een leuke werkplek? Kom je graag naar je klas? Krijg je voldoende middelen en autonomie om je klas in te richten? Is het personeelslokaal groot genoeg, kan iedereen samen pauze nemen?

 

Algemene hygiëne van de werkomgeving

Is onze school en meer bepaald de sanitaire voorziening netjes en proper? Hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit en temperatuur in de klas? Zetten we de raam open tijdens de speeltijd?

 

Gezondheid van de werknemers

Om de gezondheid van de werknemers te beschermen moet elke werkgever een risico-evaluatie maken samen met de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. In deze risico-evaluatie onderzoeken ze of er risico's bestaan voor zwangere collega’s of collega’s die borstvoeding geven.  Meer informatie vind je bij verwijdering tijdens zwangerschap en lactatie.

 

Leefmilieu

Zijn er bij jou op school afspraken rond afvalbeheer? Is er aandacht voor mobiliteit zowel voor leerlingen als personeelsleden? Misschien zijn jullie een MOS-school en hebben jullie aandacht voor ‘Milieuzorg Op School’?

 

Ergonomie

De ergonomie heeft tot doel materiaal aan te passen aan de mogelijkheden en behoeften van het personeel en de leerlingen. Is het bord in hoogte verstelbaar of hangt het op een goede hoogte? Zijn de banken en stoelen aangepast aan de grootte van de leerlingen? Kan de administratief medewerker op een ergonomisch verantwoorde manier werken aan haar/zijn bureau?

 

Psychosociale risico’s

Psychosociale risico’s op het werk worden gedefinieerd als de kans dat één of meerdere personeelsleden psychische schade ervaren, die al dan niet gepaard gaat met lichamelijke schade of stress door:

  • Arbeidsorganisatie: Hoe is onze school georganiseerd?  Is er sprake van een eerlijke taakverdeling. Hoe is de relatie met de directeur en het schoolbestuur?
  • Arbeidsinhoud: Hebben wij een duidelijke functieomschrijving? Zijn de taken niet te complex en voldoende gevarieerd?
  • Arbeidsvoorwaarden: Krijg je een eerlijke kans op een aanstelling van doorlopende duur? Heb je een aanvaardbare uurrooster? Is er voldoende waardering voor het werk, opleidingsmogelijkheden, evaluatieprocedures, evenwicht tussen privé en werk, …?
  • Arbeidsomstandigheden: Kan je werken in een leuke klas? Is er voldoende verlichting en verluchting? Niet te veel lawaai?
  • Arbeidsverhoudingen: Hoe verloopt de samenwerking en communicatie tussen collega’s, directie, schoolbestuur, ouders, leerlingen? Is er sprake van ongewenst seksueel gedrag, geweld en pesterijen op het werk? Hoe is de werksfeer?