Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Salaris

  Wanneer heb je recht op een salaris?

  In het onderwijs heb je recht op een salaris van AgODi als je voldoet aan de volgende aanstellingsvoorwaarden:

  • EU-burger zijn of hiervoor een vrijstelling hebben
  • Burgerlijke en politieke rechten genieten
  • Gezondheidstoestand die de gezondheid van de leerlingen niet in gevaar brengt
  • Juiste bekwaamheidsbewijs bezitten
  • Voldoen aan de taalwetten
  • Van onberispelijk gedrag zijn (uittreksel uit het strafregister model II)
  • Voldaan hebben aan de dienstplichtwetten
  • In dienst zijn op grond van de reglementering inzake de personeelsformatie

  Het salaris wordt door het Agentschap van Onderwijsdiensten (AgODi) rechtstreeks en maandelijks aan de betrokken personeelsleden uitbetaald. 

  Hoe krijg je je salarisbrief?

  Op de laatste werkdag van elke maand wordt je salaris betaald. De salarisbrief die dat aangeeft hoe je salaris berekend werd, staat op “Mijn onderwijs”. Aanmelden op Mijn Onderwijs (lees het stappenplan) kan op verschillende manieren, zoals bijvoorbeeld met je eID. Naast de meest recente salarisbrief, vind je hier ook een archief van je salarisbrieven. “Mijn onderwijs” is een archief van je salarisbrieven van de laatste tien jaar.

  Wie de salarisbrief toch op papier wenst te ontvangen, kan dit aanvragen bij hun dossierbeheerder.

  Wat staat er op mijn salarisbrief?

  Het uittreksel vermeldt jouw persoonsgegevens (naam, adres, stamboeknummer) en de gegevens van de werkgever (instellingsnummer, werkstation). Vervolgens vind je de berekening van je bruto- en nettosalaris.

  Hoe wordt mijn loon berekend?

  Over bruto...

  Je brutosalaris wordt bepaald door drie elementen:

  • je geldelijke anciënniteit,
  • je opdrachtbreuk,
  • en je weddeschaal (code barema).

  Om het brutomaandsalaris te berekenen wordt het geïndexeerde brutojaarsalaris, eventueel verhoogd met een haard- of standplaatstoelage, gedeeld door twaalf en vermenigvuldigd met de index. Het brutosalaris wordt echter niet zo op je bankrekening gestort. Het is onderworpen aan sociale inhoudingen, die verschillen naargelang je vastbenoemd of tijdelijk bent.

  Voor vastbenoemden gebeurt een inhouding "Verzekering Geneeskundige Zorgen" (3,55% VGZ) en een inhouding "Fonds voor Overlevingspensioenen" (7,5% FOP) .  

   Voor tijdelijken wordt "Rijks Sociale Zekerheid" (13,07% RSZ) ingehouden. Na de sociale inhoudingen bekom je het brutobelastbare salaris.

  ... en je nettosalaris

  Op basis van het brutobelastbaarsalaris wordt de bedrijfsvoorheffing berekend, afhankelijk van je burgerlijke staat en gezinssituatie (personen ten laste).  De Inhouding van de bedrijfsvoorheffing op je brutosalaris levert dan je nettosalaris op.

  Sinds 1 april 1994 wordt op het nettosalaris een "bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid" (BBSZ) ingehouden.

  Niet onbelangrijk

  Automatische indexering

  De onderwijslonen volgen de stijging van de levensduurte via de automatische indexering. Wanneer de spilindex overschreden wordt, worden in de volgende maand de uitkeringen en pensioen geïndexeerd. Nog een maand later volgen de lonen van de ambtenaren en dus ook van het onderwijspersoneel.

  Loonspanning directeur

  In CAO XII werd afgesproken om voor de directeur op termijn te streven naar een minimale loonspanning van 35% in vergelijking met de leraar over de hele carrière. In functie hiervan volgt een gefaseerde aanpassing van de lonen van de directeurs. In januari 2022 werd een eerste aanzet gegeven om te komen tot een loonspanning van 28%. In januari 2023 nam men een tweede stap om tot een loonspanning van 31% te komen.
  De stap naar 35% zal in een volgende legislatuur genomen worden. Niet alle directeurs hebben hier al iets van gemerkt. De verhoging die uitwerking had vanaf 01-01-2022 had enkel effect op het loon van directeurs die een weddeanciënniteit van minstens 36 jaar hebben. De verhoging vanaf 01-01-2023 is merkbaar voor directeurs met een weddeanciënniteit vanaf 23 jaar.

   

   

  More Info

  Meer info voor militanten

  Op deze pagina "Publicaties voor militanten" lees je meer info over salaris (inloggen).

  Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.