Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Afwezigheid verminderde prestaties (AVP)

Vanaf 1 september 2017 worden de 3 soorten AVP voor persoonlijke aangelegenheden en de TBSPA samengevoegd tot één stelsel ‘Afwezigheid voor verminderde prestaties’. Er zal geen rekening gehouden worden met eerder opgenomen periodes van AVP en TBSPA!

Voorwaarden

AVP is een gunst voor alle personeelsleden, vastbenoemd of tijdelijk.

Aanvraag

Je aanvraag voor AVP doe je bij je schoolbestuur. Je vermeldt de aanvangsdatum, de omvang en de duur van de afwezigheid. Je hoeft je aanvraag niet te motiveren.

Aanvang en einde

Begin- en einddatum kom je overeen met je schoolbestuur.

Duur

In totaal mag je tijdens je loopbaan gedurende maximaal 60 maanden AVP nemen. Je kan dit in verschillende keren nemen. Voor de duur van de 60 maanden rekent men steeds met volledige kalenderdagen, ongeacht het volume van de onderbreking. Er wordt alleen rekening gehouden met periodes van AVP vanaf 1 september 2017.  Periodes van AVP tijdens het schooljaar tellen van begin- tot einddatum. Bij AVP aangevraagd van 1 september tot 30 juni worden de dagen van de zomervakantie ook mee geteld.

Inkomen

Je bent op non-activiteit voor de prestaties die je niet meer verricht. Voor het gedeelte dat je afwezigheid neemt, ontvang je geen salaris. Je krijgt dus geen salaris bij volledige AVP. Je salaris wordt tijdens de zomervakantie evenredig verminderd.  .

Cumulatie

Tijdens de AVP zijn vervangende winstgevende activiteiten, binnen of buiten het onderwijs, toegelaten.

Je kan opnieuw in actieve dienst treden, m.a.w. gedurende een korte periode toch een aanstelling in het onderwijs opnemen.

Gevolgen voor pensioen

Perioden van afwezigheid komen niet in aanmerking voor de berekening van het pensioen.

Bijkomende bepalingen

AVP kan je niet stopzetten voor bv. ziekteverlof. AVP kan je combineren met verlof tijdelijk andere opdracht, omstandigheidsverlof, verlof wegens overmacht, staking en nascholing. AVP schort op tijdens bevallingsverlof, verlof voor adoptie of pleegvoogdij, onbezoldigd ouderschapsverlof, geboorteverlof, specifieke loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof, voor medische bijstand of voor palliatieve zorgen en zorgkrediet.

More Info

Meer info voor militanten over AVP (inloggen).