Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is belangrijk voor ouders om arbeid en gezin te kunnen combineren. Sinds 1 september 2012 heeft ook het onderwijzend personeel recht op vier in plaats van drie maanden loopbaanonderbreking ouderschapsverlof.

 

Duur

Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof duurt maximum vier maanden (volledig), maximum acht maanden (halftijds) of maximum twintig maanden (voor 1/5) per rechtgevend kind. Je neemt dit verlof verplicht aaneensluitend op.

 

 Er zijn uitzonderingen op het aaneensluitend opnemen:

  • Wie al ouderschapsverlof genoot voor zijn kind vóór 1 september 2012, kan eenmalig een bijkomende ononderbroken periode van maximum een maand (volledig), twee maanden (halftijds) of vijf maanden (1/5) ouderschapsverlof nemen voor dat kind. Je kan de periode vrij kiezen. Wie in het verleden ouderschapsverlof vermindering met 1/5 heeft genomen kan een bijkomende periode van 14 (i.p.v. 5) maanden  -1/5 opnemen.
  • Als het ouderschapsverlof aansluit op het bevallingsverlof, onbezoldigd ouderschapsverlof, verlof met het oog op adoptie of pleegvoogdij of geboorteverlof kan je dit in twee keer opnemen: een eerste periode eindigt de dag voor de zomervakantie en bedraagt maximaal één maand; een tweede periode begint de dag na de zomervakantie. Beide periodes moeten hetzelfde volume zijn en je moet ze afzonderlijk aanvragen.

 

Voorwaarden

Tijdelijke en vast benoemde personeelsleden kunnen ouderschapsverlof nemen vanaf de geboorte van hun kind tot het kind twaalf jaar wordt. Het ouderschapsverlof kan ten laatste ingaan op de dag voor de twaalfde verjaardag. Een geadopteerd kind geeft ook recht op ouderschapsverlof vanaf de inschrijving in het bevolkingsregister tot dit kind twaalf jaar wordt. Voor een kind dat voor ten minste 66 % getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of voor een kind dat minstens vier punten behaalt in pijler I van de medisch-sociale schaal, geldt de leeftijdsgrens van 21 jaar in plaats van 12 jaar.

 

Volledige LBO voor ouderschapsverlof kan in iedere aanstelling in het onderwijs. Uiteraard lever je geen prestaties meer. Wie zijn loopbaan gedeeltelijk wil onderbreken heeft de keuze tussen halftijdse LBO en LBO voor 1/5. Bij halftijdse LBO moet je exact halftijds blijven presteren. Als je je loopbaan met 1/5 onderbreekt, moet je voltijds aangesteld zijn en 4/5 van een voltijdse betrekking blijven presteren.

 

Aanvraag

Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof is, in alle vormen, een absoluut recht. Je meldt het aan het schoolbestuur samen met de omvang, aanvangsdatum en de duur van het ouderschapsverlof. Met formulier C61-ouderschapsverlof doe je de aanvraag bij de RVA die jou dan formulier C62 met de goedkeuring bezorgt.

 

Aanvang

De ingangsdatum van het ouderschapsverlof kan je vrij bepalen.

 

Inkomen

Je bent in dienstactiviteit maar krijgt geen salaris voor het gedeelte loopbaanonderbreking. Je krijgt een onderbrekingsuitkering  van de RVA . Voor kinderen die geboren zijn vóór 8 maart 2012 betaalt de RVA slechts onderbrekingsuitkering voor drie maanden (volledig ouderschapsverlof), zes maanden (halftijds ouderschapsverlof) of vijftien maanden (ouderschapsverlof voor 1/5).

 

Cumulatie

De onderbrekingsuitkeringen kunnen gecumuleerd worden met inkomsten uit een politiek mandaat of met een bijkomende activiteit als loontrekkende die je al minstens drie maand voor de loopbaanonderbreking uitoefende. Tijdens de loopbaanonderbreking mag je geen nieuwe activiteit als loontrekkende beginnen of een bestaande activiteit als loontrekkende uitbreiden. Enkel bij volledige loopbaanonderbreking kunnen de onderbrekingsuitkeringen gecumuleerd worden met de uitoefening van een zelfstandige activiteit, maar dit is beperkt tot maximum één jaar.

 

Gevolgen voor pensioen

Sinds 1 januari 2012 zijn perioden van specifieke loopbaanonderbreking volledig gratis aanneembaar voor de opening van het recht op en de berekening van het pensioen.

More Info

Meer info voor militanten over ouderschapsverlof (inloggen).

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.