Werken in het buitengewoon onderwijs

©Shutterstock

Personeelsleden uit het buitengewoon onderwijs kunnen bij COC en COV terecht met vragen over hun loopbaan.

Zie ook "Werken in het gesubsidieerd basisonderwijs" als je in dat deel van het buitengewoon onderwijs werkt.

Werk je als tijdelijk of vastbenoemd personeelslid in het gesubsidieerd buitengewoon basisonderwijs? Dan kan je met al je vragen over je job en je loopbaan terecht bij het COV.

Werk je als tijdelijk of vastbenoemd personeelslid in het buitengewoon basisonderwijs van het GO! of in het buitengewoon secundair onderwijs? Dan kan je met al je vragen over je job en loopbaan terecht bij COC.

Je kan in een waaier van verschillende ambten aan de slag in (de verschillende niveaus van) het buitengewoon onderwijs: 

 • beleids- en ondersteunend personeel
  • opvoeder
  • administratief medewerker
  • zorgcoördinator
  • ICT-coördinator
 • bestuurs- en onderwijzend personeel
  • kleuteronderwijzer ASV
  • onderwijzer ASV
  • leermeester ASV
  • leermeester ASV godsdienst
  • leermeester ASV niet-confessionele zedenleer
  • leermeester ASV lichamelijke opvoeding
  • leermeester ASV compensatietechniek braille type 6
  • leraar ASV
  • leraar BGV
  • leraar godsdienst
  • leraar niet-confessionele zedenleer
  • technisch adviseur
  • technisch adviseur-coördinator
  • adjunct-directeur
  • directeur
 • medisch personeel (arts)
 • orthopedagogisch personeel (orthopedagoog)
 • paramedisch personeel
  • ergotherapeut
  • kinderverzorger
  • kinesitherapeut
  • logopedist
  • verpleger
 • psychologisch personeel (psycholoog)
 • sociaal personeel (maatschappelijk werker)
Heb je vragen over je loopbaan?

Contacteer COC:

Contacteer het COV:

 

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.