Verplaatsingsvergoedingen

©Shutterstock

Je hebt recht op een vergoeding woon- werkverkeer als je met het openbaar vervoer of de fiets naar het werk gaat. Doe je die verplaatsing met de auto dan krijg je geen verplaatsingsvergoeding.

 

Openbaar vervoer

Alle kosten van openbaar vervoer komen in aanmerking: trein, tram, bus en/of metro. De terugbetaling is beperkt tot de prijs van het goedkoopste vervoerbewijs. Bij het gebruik van de trein wordt enkel het gebruik van het vervoerbewijs 2e klasse terugbetaald. De betaling van de kosten van het openbaar vervoer gebeurt tegen afgifte van het vervoerbewijs.

 

Fietsvergoeding

Het bedrag van de fietsvergoeding dat terugbetaald wordt door de Vlaamse overheid bedraagt 0,15 euro per kilometer. Voorwaarde is wel dat de afstand van een enkele rit tenminste een kilometer bedraagt. De fietsvergoeding kan je via een verklaring op eer aanvragen de laatste dag van de maand waarop de prestaties verricht zijn. De fietsvergoeding wordt maandelijks uitbetaald.

 

Andere vervoersonkosten

Verplaatsingen in opdracht van de school worden aanzien als 'dienstverplaatsingen'. Deze verplaatsingen gebeuren in opdracht van directeur of schoolbestuur, bv. vervoer van leerlingen naar het zwembad,… Als je dienstverplaatsingen maakt met je eigen auto/motor/motofiets, heb je recht op een kilometervergoeding. Vanaf 1 juli 2019 bedraagt die vergoeding 0,3653 euro per kilometer.

Extra verplaatsingskosten voor deelname aan lokale inspraakorganen worden als werkingskosten van deze inspraakcomités beschouwd. Ze moeten betaald worden door de werkgevers volgens de regeling die geldt voor dienstverplaatsingen.

Vervoerskosten voor activiteiten waarvoor aparte werkingstoelagen bestaan (bijvoorbeeld nascholing, GON-begeleiding, …) vallen niet onder het woon-werkverkeer en de verplaatsingsvergoeding.

  

Regeling ondersteuners

Voor de ondersteuners in ondersteuningsnetwerken gelden licht aangepaste regels. Alle verplaatsingen van thuis (woon- of verblijfplaats) naar je opdrachten in het gewoon onderwijs zijn dienstverplaatsingen. Ook combinatietrajecten van thuis, naar school buitengewoon onderwijs gecombineerd met verplaatsingen naar gewone scholen op dezelfde dag zijn dienstverplaatsingen. Woon-werkverkeer geldt enkel op de dag waarop je de verplaatsing maakt van thuis naar je school voor buitengewoon onderwijs en terug. Het schoolbestuur van je school voor buitengewoon onderwijs is je werkgever en moet zorgen voor de verplaatsingsvergoeding. Lees het in detail (pdf).

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.