Cumulatie

Cumulatie betekent dat men naast zijn betrekking in het onderwijs nog een andere vorm van inkomsten ontvangt uit ‘arbeid’. Cumulatie is mogelijk binnen en buiten het onderwijs.

 

Binnen onderwijs

Binnen het onderwijs spreken we van cumulatie als je al een ambt met volledige prestaties uitoefent en daar bovenop een andere onderwijsopdracht opneemt. Je kan een maximale bezoldiging van 140% ontvangen. Afhankelijk van de situatie wordt deze bijkomende opdracht beschouwd als plage (onbezoldigd), overwerk of bijbetrekking.

 

Buiten  onderwijs

Je mag onbeperkt cumuleren met activiteiten buiten het onderwijs. Dit heeft geen invloed op je salaris van onderwijs.

 

Bij verlofstelsels

Als je geniet van een loopbaanonderbreking is er geen winstgevende activiteit toegestaan. Uitzonderingen hierop zijn : politiek mandaat, job als loontrekkende die je minstens al 3 maanden uitoefent en maximum 1 jaar als zelfstandige (enkel bij volledige loopbaanonderbreking). Bij verlof voor verminderde prestaties is ook geen winstgevende activiteit toegestaan, enkel een beperkt politiek mandaat.

 

Bij TBS voorafgaand aan het rustpensioen

Er kan enkel gecumuleerd worden binnen bepaalde grenzen. De grensbedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Bij overschrijding van het grensbedrag wordt het wachtgeld geschorst voor het hele betrokken kalenderjaar. De grensbedragen vind je op deze website.

 

Bij pensioen

Er kan enkel gecumuleerd worden binnen bepaalde grenzen. De grensbedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Bij overschrijding van het grensbedrag met minder dan 25 % wordt het pensioen verminderd met het percentage van de overschrijding voor betrokken kalenderjaar. Bij een overschrijding van het grensbedrag met ten minste 25 % wordt het pensioen geschorst voor betrokken kalenderjaar. De grensbedragen vind je op deze website.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.