In of uit dienst

©Shutterstock

Als je een aanstelling krijgt in het basisonderwijs moeten er heel wat administratieve zaken worden afgehandeld.  Dit zowel tegenover het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) als tegenover jou als personeelslid van de school.  Het is enkel op basis van bepaalde documenten dat je salaris kunt ontvangen, je dienstanciënniteit kunt opvolgen en dat je werkloosheidsuitkeringen kunt ontvangen.

 

Stel je dossier samen

Om voor de aanstelling die je krijgt salaris te kunnen ontvangen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.  Die voorwaarden bewijs je uit de documenten die de school van jou moet verzamelen en overmaken aan AgODi.

 

Een handige tip! Maak enkele mapjes klaar met daarin telkens de volgende documenten :

  • Een kopie van je bekwaamheidsbewijzen;
  • Een uittreksel uit het strafregister model 2 (< 1 jaar), te verkrijgen op het gemeentehuis van je woonplaats;
  • Een lijst met je persoonlijke coördinaten : naam, voornaam, rijksregisternummer, woonplaats/verblijfplaats, telefoon-/gsm-nummer, mailadres, burgerlijke staat, personen ten laste, je rekeningnummer en je stamboeknummer (dit kan pas na je eerste aanstelling).

 

Deze map geef je bij iedere aanstelling in een nieuwe school aan de personeelsdienst. Zo draag je zelf bij in een vlotte administratieve afhandeling van je dossier.

 

Onderteken je opdracht

De opdracht verbonden aan de aanstelling staat eenduidig omschreven in ofwel:

  • het aanwervingscontract in het gesubsidieerd vrij onderwijs
  • besluit van het schepencollege of de gemeenteraad(provincieraad) in het gemeentelijk of provinciaal basisonderwijs.

 

Hiervan moet je een exemplaar krijgen en ondertekenen.

 

Om jouw salaris te kunnen ontvangen, moet de school ook diezelfde gegevens sturen naar AgODi. Vooraf moet jij kennis hebben van die zending (RL-1 of Record Lay-out 1) door ze te ondertekenen en een exemplaar ervan te krijgen. Men spreekt van ook wel van een ‘opdrachtmelding’.

 

 

Nog te krijgen bij aanstellingSamen met het aanwervingscontract of besluit moet je ook nog het arbeidsreglement ontvangen.  Hierin staan je rechten en plichten als  personeelslid en de praktische uitvoering ervan duidelijk omschreven. 

Indien het een aanstelling van 104 dagen of meer is, moet je na een functioneringsgesprek een geïndividualiseerde functiebeschrijving krijgen.  Hiervan moet je ook een afschrift krijgen.

Ook moet je de nodige documenten ontvangen voor het geval je ziek wordt of een arbeidsongeval zou krijgen.  Dit zijn :

afwezigheidsattest’(Pers 16) en formulieren ‘medisch attest certimed ; (enkel voor leden, inloggen met je lidnummer)

Formulieren A en B voor aangifte van een arbeidsongeval en een medisch attest Medex.

 

Geen volledige aanstelling

Indien je geen volledige aanstelling kunnen krijgen, maakt de werkgever een formulier C 131 A werkgever-onderwijs aan.  Als COV lid ga je hiermee naar het dichtstbijzijnde ACV- dienstencentrum.  

 

Indien blijkt dat je nog een bijkomende werkloosheidsuitkering kan krijgen, moet er op je school nog een formulier C 131 B –onderwijs opgemaakt worden.  Ga hiermee terug naar het ACV-dienstencentrum.

 

Einde aanstelling

Als er een einde komt aan jouw aanstelling of als de aanstelling wordt gewijzigd, is het zeer belangrijk dat je van de werkgever een aantal documenten ontvangt.  Je moeten volgende documenten krijgen :

  • Een dienstattest met daarop : het ambt, de opdrachtbreuk en het aantal dagen van aanstelling;
  • Een Rl-4 indien je tijdens je tewerkstelling afwezig bent geweest wegens ziekte.
  • Een formulier C4-onderwijs.  Dit formulier breng je als COV-lid binnen in het ACV dienstencentrum

 

Hou al deze documenten zeer goed bij !

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.