Burgerlijke aansprakelijkheid en verzekering

Wat is burgerlijke aansprakelijkheid?

 

We maken een onderscheid tussen algemene en specifieke burgerlijke aansprakelijkheid. Als onderwijzer draag je zowel een algemene als een specifieke burgerlijke aansprakelijkheid.

 

Lees er hieronder meer over.

 

Algemene burgerlijke aansprakelijkheid

Bij een schadegeval kan je algemeen burgerlijk aansprakelijk gesteld worden, als er tegelijkertijd volgende drie elementen aanwezig zijn:

 

1. Jij moet een fout begaan hebben, rechtstreeks of onrechtstreeks, door een daad te stellen uit nalatigheid of onvoorzichtigheid.

 

2. Er moet schade zijn, materieel of moreel.

 

3. Er moet een oorzakelijk verband zijn tussen de fout en de schade.

 

Wie schadevergoeding eist moet, bewijzen dat jij de fout hebt gemaakt, er schade is en er een verband tussen fout en schade is.

 

Specifieke burgerlijke aansprakelijkheid

Onderwijzers, leermeesters, directeurs,…  zijn aansprakelijk voor de schade door de leerlingen veroorzaakt gedurende de tijd dat ze onder hun toezicht staan. Dit noemen we de specifieke burgerlijke aansprakelijkheid.

 

Om als personeelslid specifiek burgerlijk aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor de fout van een leerling moeten volgende drie elementen aanwezig zijn:

 

1. Er moet schade zijn toegebracht door een leerling aan een medeleerling of aan een derde.

 

2. Er moet een fout zijn van de leerling.

 

3. De leerling moet onder toezicht staan van een persoon die onder de term 'onderwijzer' valt.

 

Verzekering

Waarvoor ben ik verzekerd?

 

Elk personeelslid in onderwijs is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallen.

 

Lees er hieronder meer over.

 

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Het schoolbestuur van de onderwijsinstelling waar je werkt, is wettelijk verplicht een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een verzekering rechtsbijstand af te sluiten voor zijn personeel en vrijwilligers. De polis van je onderwijsinstelling geldt voor schoolse, naschoolse en buitenschoolse activiteiten.

 

Polissen van onderwijsinstellingen bevatten soms een (beperkte) lijst van zware fouten die de verzekeringsmaatschappij niet verzekert. Wat de zware fouten precies inhouden, moet dan in de polis duidelijk omschreven zijn. Informeer je over een eventuele lijst van zware fouten in de verzekeringspolis van jouw onderwijsinstelling.

 

Verzekering arbeidsongevallen

Ben je als onderwijspersoneelslid het slachtoffer van een arbeidsongeval of een ongeval op de weg naar en van het werk dan is de federale regelgeving inzake arbeidsongevallen voor de overheidssector op jou van toepassing.

 

Naast de schoolverzekering bestaat er enkel voor COV-leden nog een bijkomende waarborg wat hun burgerlijke aansprakelijkheid betreft. Meer informatie vind je op onze website bij de pagina over OHBV en Speciale Kas.

More Info

Meer info voor militanten over Burgerlijke aansprakelijkheid.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.