Arbeiders en contractuele bedienden

©Shutterstock

Arbeiders bezoldigd door het schoolbestuur

In gesubsidieerde scholen ontvangen de meeste personeelsleden hun loon van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) bij het ministerie van Onderwijs en Vorming. Er zijn ook functies waarvoor geen gesubsidieerde of organieke betrekkingen bestaan. Als je in een van deze functies als arbeider door het schoolbestuur wordt bezoldigd, heb je een contract volgens de wetgeving voor de personeelsleden in de privésector en val je onder het toepassingsgebied van paritair comité 152.

Over welke personeelsleden gaat het?

 • Personeel voor onderhoud, keuken en andere
 • Personeel voor leerlingenvervoer, buschauffeur, busbegeleider
 • Toezichters voor opvang van leerlingen buiten de normale schooluren waaronder middagtoezicht

Paritair comité 152

In paritair comité 152 en paritair subcomité 152.01 voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap worden collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) gesloten over de verloning en de arbeidsvoorwaarden van het arbeiderspersoneel. Zo zijn er onder andere cao’s over:

 • functieclassificatie en loonschalen
 • vervoerskosten
 • vormingsaanbod en flexibele arbeidsroosters
 • eindejaarspremie
 • tijdskrediet

Je vindt de cao’s terug op de site van FOD WASO.

Dit comité heeft een waarborgfonds opgericht om vorming en opleiding te organiseren. Hier vind je de brochure van mogelijk opleidingen.

Het comité heeft ook een Pensioenfonds Tweede Pijler opgericht om een aanvullende pensioenverzekering in te richten. Hier vind je de brochure.

Het comité heeft tenslotte een Tewerkstellingsfonds opgericht. Dit Fonds neemt maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden.   

Voor meer informatie kan je contact opnemen met ACV Voeding en Diensten.

Bedienden bezoldigd door het schoolbestuur

In gesubsidieerde scholen ontvangen de meeste personeelsleden hun loon van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) bij het ministerie van Onderwijs en Vorming. Er zijn ook functies waarvoor geen gesubsidieerde of organieke betrekkingen bestaan. Als je in een van deze functies als bediende door het schoolbestuur wordt bezoldigd, heb je een contract volgens de wetgeving voor de personeelsleden in de privésector. Je valt onder het toepassingsgebied van paritair comité 225.

Over welke personeelsleden gaat het?

 • Toezichters voor opvang van leerlingen buiten de normale schooluren waaronder middagtoezicht
 • Busbegeleiders
 • Extra administratief medewerkers
 • Opvoeders in een internaat
 • Extra personeel voor onderwijstaken of paramedische taken

Paritair comité 225

In paritair comité 225 en paritair subcomité 225.01 voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap worden collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) gesloten over de verloning en arbeidsvoorwaarden van het bediendenpersoneel. Zo zijn er onder andere cao’s over:

 • eindejaarspremie
 • verplaatsingsvergoeding
 • opleiding tijdens de werkuren
 • aanvullende sociale voordelen

Je vindt de cao’s terug op de site van FOD WASO

Dit comité heeft een waarborgfonds opgericht om vorming en opleiding te organiseren. Hier vind je de brochure van mogelijk opleidingen..

Het comité heeft ook een Pensioenfonds Tweede Pijler opgericht om een aanvullende pensioenverzekering in te richten. Hier vind je de brochure.

Het comité heeft tenslotte een Tewerkstellingsfonds opgericht. Dit Fonds neemt maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden. 
 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de juridische dienst: jurid.cov@acv-csc.be.

 

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.