Speciale Kas - OHBV

OHBV en Speciale Kas, een extra service van het COV!

Het COV voorziet voor jou als lid onder bepaalde voorwaarden een extra service, mocht je het slachtoffer worden van een ongeval.

 

We onderscheiden twee soorten ongevallen die je elk met een apart formulier kan aangeven:

Speciale Kas: Aangifte van een arbeidsongeval, arbeidswegongeval of ongeval op weg naar of van een COV-vergadering

Ben je slachtoffer van een arbeidsongeval, arbeidswegongeval of ongeval op weg naar of van een COV-vergadering en daardoor afwezig op school? Doe dan binnen de 12 maanden vanaf de ongevalsdatum aangifte hiervan bij het COV, Gebruik het formulier Speciale Kas-OHBV dat je terugvindt achter deze link.

 

Vanaf 14 dagen afwezigheid kan je een dagvergoeding van 2,5 euro ontvangen. Je moet wel ten minste 2 jaar onderonderbroken lid zijn van het COV. Wees nauwgezet bij het invullen van het aangifteformulier en geef een duidelijke omschrijving van het ongeval. Na ontvangst van je aangifte sturen wij je een attest om je afwezigheidsperiode te melden.

 

Mutuele Kas OHBV: Aangifte van een schoolongeval waarvoor jij aansprakelijk kan gesteld worden

Gebeurde er een schoolongeval waarbij jouw aansprakelijkheid in het gedrang kan komen? Doe dan aangifte bij de OHBV met het formulier achter deze link. De aangifte moet zo spoedig mogelijk gebeuren en ten laatste binnen de vijftien dagen nadat tegen jou een eis tot schadevergoeding werd ingesteld. De mutuele kas OHBV komt tussen en biedt bijstand indien de schoolverzekering niet tussenkomt.

 

Je kunt de voorwaarden nalezen in de statuten OHBV (nieuwe versie 2 september 2017). Als je een formulier indient, verklaar je je akkoord met deze statuten.

 


 

Lees alle voorwaarden in de statuten OHBV. Als je een formulier indient, verklaar je je akkoord met deze statuten.

 

Heb je nog vragen? Mail naar ohbv@acv-csc.be

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.