Onbezoldigd ouderschapsverlof

©Shutterstock

Wat is het?

 

Sinds 2009 is de regeling van het borstvoedingsverlof omgevormd tot een nieuw verlofstelsel ‘onbezoldigd ouderschapsverlof’. Dit verlofstelsel bestaat naast de specifieke loopbaanonderbreking ouderschapsverlof en de verwijdering wegens moederschapsbescherming tijdens de lactatieperiode.

 

Elk personeelslid in dienstactiviteit heeft bij de geboorte of adoptie van een kind recht op voltijds onbezoldigd ouderschapsverlof. Dit verlofstelsel kan zowel door de (mee-)moeder als de vader worden opgenomen.

 

Je neemt het onbezoldigd ouderschapsverlof steeds ononderbroken op en voor je volledige opdracht, in alle onderwijsinstellingen. Enkel wanneer je voor een gedeelte van je opdracht verwijderd bent wegens moederschapsbescherming tijdens de lactatieperiode, kan je voor het resterende gedeelte onbezoldigd ouderschapverlof nemen.

 

Het onbezoldigd ouderschapsverlof moet aanvangen binnen één jaar na de geboorte van je kind. Adopteer je een kind, dan moet het onbezoldigd ouderschapsverlof opgenomen worden binnen het jaar na de inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

 

Je kan maximaal 3 maanden onbezoldigd ouderschapsverlof opnemen. Je telt letterlijk de kalenderdagen van datum tot datum. Heb je minder dan 3 maanden opgenomen, dan verlies je de resterende periode. Het onbezoldigd ouderschapsverlof kan enkel opgenomen worden tijdens de periode van je aanstelling.

 

Betaling

Tijdens het onbezoldigd ouderschapsverlof ontvang je geen salaris of andere vergoeding.

 

Administratieve toestand

Deze periode wordt wel gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit en komt in aanmerking voor het bepalen van ambts-, dienst- en geldelijke anciënniteit. Deze periode komt eveneens in aanmerking voor de berekening van het vakantiegeld en de eindejaarstoelage, maar niet voor de berekening van de uitgestelde bezoldiging voor tijdelijke personeelsleden.

 

Formaliteiten

Je vraagt het onbezoldigd ouderschapsverlof vooraf aan bij je schoolbestuur. Er zijn geen formele aanvraagformulieren of modaliteiten vastgelegd, tenzij hierover afspraken gemaakt zijn in je school. Het is mogelijk dat je schoolbestuur een bewijsstuk vraagt van de geboorte- of inschrijvingsdatum.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.