Geboorteverlof

Wat is het?

Soms kan je als moeder door omstandigheden het bevallingsverlof niet of slechts gedeeltelijk opnemen. In dat geval kan aan de vader van het kind of de partner van de biologische moeder de rest van het bevallingsverlof worden toegekend. We spreken dan over geboorteverlof.

 

Het geboorteverlof mag je niet verwarren met de 15 dagen omstandigheidsverlof waarop de vader van het kind of de partner van de biologische moeder recht heeft.

 

Geboorteverlof kan, op verzoek van de vader van het kind of de partner van de biologische moeder, opgenomen worden wanneer de biologische moeder van het kind meer dan zeven dagen wordt gehospitaliseerd of komt te overlijden tijdens het bevallingsverlof. Als het kind het ziekenhuis heeft verlaten, kan de vader van het kind of de partner van de biologische moeder op deze manier in de opvang van het kind voorzien.

 

Duur

Het geboorteverlof kan ten vroegste starten op de achtste dag, te rekenen vanaf de dag van de geboorte van het kind. Het eindigt als de moeder het ziekenhuis verlaat of uiterlijk op het einde van de periode van het bevallingsverlof. Komt de moeder te overlijden, dan mag de vader of de partner het nog resterende bevallingsverlof in de vorm van geboorteverlof opnemen.

 

Dit is een dienstonderbreking die geldt voor al je opdrachten.

 

Betaling

Vastbenoemde personeelsleden krijgen tijdens de volledige periode van het geboorteverlof hun salaris van het Ministerie van Onderwijs en Vorming.

 

Ben je tijdelijk personeelslid? Dan vraag je de vaderschapsuitkering aan bij je ziekenfonds.

Formaliteiten

Wanneer je het geboorteverlof wilt opnemen, verzoek je hierom schriftelijk bij het schoolbestuur en de directeur.

More Info

Meer info voor leden over geboorteverlof (inloggen)

Meer info voor militanten over geboorteverlof (inloggen).

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.