Uitstapregeling TBSVP

Het is niet mogelijk de uitstapdatum TBSVP te bepalen zonder eerst de P-datum (de vroegst mogelijke pensioendatum)  te kennen. Het vaststellen van de P-datum is een individueel gegeven. Of je al dan niet in aanmerking komt voor  een TBSVP is afhankelijk van je loopbaanduur, je geboortedatum en het ambt waarin je vast benoemd bent. De aanpassing van de pensioenvoorwaarden heeft als gevolg dat er geen vaste minimale leeftijdsgrens voor TBSVP bestaat.

 

Voorwaarden

Je kan een TBSVP opnemen als je voldoet aan volgende voorwaarden:

  • Je bent vastbenoemd.
  • Je hebt ten minste 20 dienstjaren die in aanmerking komen voor de opening van het recht op een rustpensioen. De kalenderjaren waarvoor pensioenrechten zijn opgebouwd in andere pensioenstelsels (diensten als werknemer en/of zelfstandige) mag je in rekening brengen. Diplomabonificatie kan in aanmerking worden genomen.
  • Je oefent je ambt uit als hoofdambt.

 

TBSVP voor personeelsleden uitsluitend benoemd als kleuteronderwijzers (asv)

Ben je geboren voor 1 september 1954, dan kan je nog genieten van de P-4 regeling. Je hebt dus recht op TBS vier jaar voor je pensioenleeftijd. Daarnaast heb je ook recht op een bijkomende periode van terbeschikkingstelling, de zogenaamde bonus, waardoor je nog vroeger kan uitstappen. Dat kan nooit voor 55 jaar.

  • Wanneer je geboren bent vanaf 1 september 1954 en voor 1 januari 1958 kan je een P-4 opnemen. 
  • Ben je geboren vanaf 1 januari 1958 en voor 1 januari 1959 kan je maximaal een P-3 opnemen.
  • Personeelsleden geboren vanaf 1 januari 1959 hebben nog recht om 2 jaar voor de pensioendatum uit te stappen met TBSVP.

 

TBSVP voor personeelsleden niet uitsluitend vastbenoemd als kleuteronderwijzer

Ben je geboren voor 1 september 1954 dan kan je nog genieten van een P-2. Daarnaast heb je ook nog recht op een bijkomende periode van terbeschikkingstelling, de zogenaamde bonus, waardoor je nog vroeger kan uitstappen. Dat kan nooit voor 55 jaar.

  • Wanneer je geboren bent vanaf 1 september 1954 en voor 1 januari 1957 kan je een P-2 opnemen. 
  • Ben je geboren vanaf 1 januari 1957 en voor 1 januari 1958 kan je maximaal een P-1 opnemen.
  • Personeelsleden geboren vanaf 1 januari 1958 kunnen niet meer genieten van een TBSVP.

 

Aanvang en einde

TBSVP kan aanvangen op 1 september, 1 januari of 1 april en stopt zodra de vroegst mogelijke pensioendatum is bereikt . Tijdens de periode van TBSVP ontvang je een wachtgeld. De betrekking wordt vacant gesteld.

Opgelet! Je moet zelf je rustpensioen aanvragen.

 

Wachtgeld

Tijdens de periode van TBSVP ontvang je een wachtgeld. Het wachtgeld blijft ongewijzigd gedurende de hele periode. Het wachtgeld wordt bepaald door je opgebouwde loopbaan; je salarisschaal; je geldelijke anciënniteit en het aantal uren vaste benoeming.. Ook niet-verworven salarisschalen worden opgenomen in het wachtgeld.

 

Enkele omzendbrieven

More Info

Meer info voor militanten over TBSVP (inloggen).

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.