Wat te doen bij overlijden

Wat te doen bij overlijden

 

Je mag er niet aan denken: je partner, vriend, familielid, collega verliezen door ziekte of een ongeval … Helaas gaat een rouwproces ook gepaard met administratieve regelingen.

 

Het overlijden van een personeelslid in actieve dienst moet gemeld worden aan de school met een uittreksel uit de overlijdensakte. De school zal het nodige doen om het werkstation van het overlijden op de hoogte te brengen. De nabestaanden hebben in bepaalde omstandigheden recht op een begrafenisvergoeding. Om deze vergoeding te ontvangen, moeten zij een aanvraag doen.

 

Als een gepensioneerde overlijdt, moet de Pensioendienst van de overheidssector zo vlug mogelijk op de hoogte worden gebracht.

  • Dit kan schriftelijk op dit adres:  Federale Pensioendienst (FPD) - Contactcenter - Zuidertoren - 1060 Brussel. Tel. Pensioenlijn: 1765 (gratis nummer).
  • Geef ook het overlijden aan bij de Burgerlijke Stand van de plaats van overlijden. De Federale Pensioendienst wordt dan ook op de hoogte gebracht van het overlijden.

De langstlevende echtgenoot zal automatisch een begrafenisvergoeding ontvangen. Indien er geen langstlevende echtgenoot is, moeten de nabestaanden of een  derde persoon of instelling een aanvraag indienen.

 

Meer informatie voor leden (eerst inloggen via Mijn ACV)

wat doen bij overlijden - voor leden COV

 

Meer informatie voor militanten (eerst inloggen via Militant)

wat doen bij overlijden - voor militanten COV

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.