Overlevingspensioen

Een overlevingspensioen kan worden uitbetaald aan de langstlevende echtgenoot, een uit de echt gescheiden echtgenoot en de wezen. Het federaal regeerakkoord voorzag in de afschaffing van het overlevingspensioen. Gelukkig is het niet zover gekomen.

 

De wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen zorgt voor wijzigingen aan het systeem van het overlevingspensioen.

 

Uitgangspunt voor de omvorming is de stelling dat het overlevingspensioen te veel een inactiviteitsval vormt voor vrouwen op arbeidsactieve leeftijd. Vaak moet de langstlevende kiezen tussen het overlevingspensioen en een volwaardige job omdat de combinatie niet mogelijk is. Afhankelijk van de leeftijd van de langstlevende echtgenoot op datum van het overlijden, wordt ofwel een overlevingspensioen toegekend ofwel een overgangsuitkering.

 

 

De leeftijd van de langstlevende op datum van het overlijden van de partner

De weduwe/weduwnaar krijgt afhankelijk van haar/zijn leeftijd op datum van het overlijden van de partner een overgangsuitkering of een overlevingspensioen toegekend.

 

De overgangsuitkering wordt op de zelfde manier berekend als het overlevingspensioen. De uitbetaling van deze uitkering is echter beperkt in de tijd. Samen met het volledig beroepsinkomen, sociale uitkering of rustpensioen wegens medische redenen wordt de overgangsuitkering twaalf maanden uitbetaald. Als er ten minste één kind ten laste is, wordt de uitbetaling uitgebreid tot vierentwintig maanden.

 

Voor een overlijden dat plaatsvond tussen 1 januari 2015 en 31 december 2015 was de minimumleeftijd om recht te hebben op een overlevingspensioen 45 jaar. De minimumleeftijd wordt stelselmatig opgetrokken naar 50 jaar, à rato van 6 maanden per jaar. Bij een overlijden tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019 moet je als langstlevende echtgenoot op het moment van het overlijden de leeftijd van 47 jaar bereikt hebben om recht te hebben op overlevingspensioen. Iemand die op het moment van het overlijden in 2025 of later jonger is dan 50 jaar, heeft recht op een overgangsuitkering.

 

 

Overlijdens vanaf 01-01-2015 Overgangsuitkering    Overlevingspensioen
Leeftijd langstlevende echtgenoot op datum van overlijden zónder kinderen ten laste: 45 jaar (*) nee ja
Leeftijd langstlevende echtgenoot op datum van overlijden mét kinderen ten laste:  45 jaar (*) nee ja
Leeftijd langstlevende echtgenoot op datum van overlijden zónder kinderen ten laste:  < 45 jaar (*) 12 maanden Vanaf (vervroegd) pensioen
Leeftijd langstlevende echtgenoot op datum van overlijden mét kinderen ten laste: < 45 jaar (*) Maximum 24 maanden Vanaf (vervroegd) pensioen  

 

(*) Deze leeftijd wordt à rato van 6 maanden per kalenderjaar opgetrokken naar 50 jaar in 2025.

 

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.